Dossier gemeenteraadsverkiezingen

Tijdspad gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart, maar de partijen zijn al langere tijd bezig met de voorbereidingen. Hieronder zie je een overzicht van de belangrijke momenten voor jou als vrijwilliger als het gaat om de gemeenteraadsverkiezingen. Ook staat er in dit overzicht wat je zou kunnen doen en wat Alzheimer Nederland gaat doen op bepaalde belangrijke momenten.

Wanneer Wat Actie Alzheimer Nederland regionaal en landelijk
April - september 2021 Bekend worden programmacommissies, start schrijven verkiezingsprogramma      
  • Inbreng sturen vanuit regionale afdelingen met deze voorbeeldbrief
  • Bijeenkomsten politieke partijen bezoeken. Veel partijen gaan met inwoners in gesprek om input te krijgen voor het verkiezingsprogramma. Aanmelden kan vaak via Social Media
  • Wordt dementie genoemd in de conceptverkiezingsprogramma’s? Je kan deze brief sturen aan de programmacommissies, het bestuur van de lokale politieke partij en aan de zittende raadsleden. 
Oktober - december 2021 Algemene ledenvergaderingen politieke partijen: benoemen  van de lijsttrekker, vaststellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst
September - Oktober 2021 Lokale partijcongressen (presentatie lijsttrekker, conceptprogramma en concept kandidatenlijst)
31 januari 2021 Deadline aanleveren kandidatenlijst

Januari – maart 2022

 

Campagne van de partijen
  • Kandidaten (die vrij zeker zijn van een plek in de gemeenteraad) uitnodigen voor  AC’s met uitnodigingsbrief voor AC's
  • Wees zichtbaar tijdens de campagneperiode door bijvoorbeeld aanwezig te zijn bij lokale debatten of in de lokale media. Vraag partijen naar hun standpunten. Laat je uitnodigen voor een fractievergadering.
  • Kijk welke kandidaten je kent en hoe je ze kan benaderen.
  • Overhandig de aankomende raadsleden de brief met 3 focuspunten voor in het toekomstige coalitieakkoord. Download brief.

Dementievriendelijk stemmen

  • Alzheimer Nederland informeert  burgemeesters en het genootschap van burgemeesters over dementievriendelijk stemmen. Burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen.
  • Alzheimer Nederland geeft tips aan de leden van de stembureaus via de burgemeester over dementievriendelijk stemmen met deze brief 
Vanaf 16 maart Benoeming nieuwe raadsleden Felicitatiebrieven en introductiedossiers sturen naar gemeenteraadsleden en bedank hen voor hun inzet. Kom erachter wie er per partij zich bezighoudt met WMO en Wonen en houdt de banden warm.
  Inwerkprogramma Raadsleden Is er ruimte voor een kennismaking met of een presentatie voor nieuwe raadsleden en commissieleden?
  Coalitievorming Stuur de onderhandelaars van de politieke partijen voor de vorming van de coalitie (dat is meestal de lijststrekker en fractievoorzitter) een brief met standpunten. Voorbeeldbrief onderhandelaars (volgt tzt)
  Coalitieakkoord: benoeming nieuwe wethouders Zoek contact met de partijen die dementie in hun verkiezingsprogramma hebben staan maar niet in de coalitie zijn gekomen. Werk samen om de speerpunten als oppositie toch op de agenda te krijgen. 
     
     

 

Voor meer informatie neem contact op met: