Dossier gemeenteraadsverkiezingen

Tijdspad gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart, maar de partijen zijn al langere tijd bezig met de voorbereidingen. Hieronder zie je een overzicht van de belangrijke momenten voor jou als vrijwilliger als het gaat om de gemeenteraadsverkiezingen. Ook staat er in dit overzicht wat je zou kunnen doen en wat Alzheimer Nederland gaat doen op bepaalde belangrijke momenten.

Wanneer Wat Actie Alzheimer Nederland regionaal en landelijk
April - september 2021 Bekend worden programmacommissies, start schrijven verkiezingsprogramma      
  • Inbreng sturen vanuit regionale afdelingen.
  • Download voorbeeldbrief
  • Bijeenkomsten politieke partijen bezoeken. Veel partijen gaan met inwoners in gesprek om input te krijgen voor het verkiezingsprogramma. Aanmelden vaak via Social Media
  • Wordt dementie genoemd in de conceptverkiezingsprogramma’s? Je kan deze brief sturen aan de programmacommissies, het bestuur van de lokale politieke partij en aan de zittende raadsleden. 
Oktober - december 2021 Algemene ledenvergaderingen politieke partijen: benoemen  van de lijsttrekker, vaststellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst
September - Oktober 2021 Lokale partijcongressen (presentatie lijsttrekker, conceptprogramma en concept kandidatenlijst)
31 januari 2021 Deadline aanleveren kandidatenlijst

Januari – maart 2022

 

Campagne van de partijen
  • Kandidaten (die vrij zeker van plek zijn) uitnodigen voor  AC’s. Download uitnodigingsbrief voor AC's
  • Wees zichtbaar tijdens de campagneperiode bijvoorbeeld door aanwezig te zijn tijdens lokale debatten of in de lokale media. Vraag partijen naar hun standpunten
  • Kijk welke kandidaten je kent en of en hoe je ze benadert.

Dementievriendelijk stemmen

  • Alzheimer Nederland informeert  burgemeesters, het genootschap van burgemeesters, (het college van de rechten van de mens??) over dementievriendelijk stemmen
  • Leden van de stembureaus informeren over dementievriendelijk stemmen met deze brief . Dit kan door een brief aan de burgemeester in zijn functie als hoofd stembureau voorbeeldbrief burgemeester (volgt tzt)
Vanaf 16 maart Benoeming nieuwe raadsleden Felicitatiebrieven en introductiedossiers sturen naar gemeenteraadsleden en bedank hen voor hun inzet. Kom erachter wie er per partij zich bezighoudt met WMO en Wonen en houdt de banden warm.
  Inwerkprogramma Raadsleden Is er ruimte voor een kennismaking met of een presentatie voor nieuwe raadsleden en commissieleden?
  Coalitievorming Stuur de onderhandelaars van de politieke partijen (dat is meestal de lijststrekker en fractievoorzitter) een brief met standpunten. Voorbeeldbrief onderhandelaars (volgt tzt)
  Coalitieakkoord: benoeming nieuwe wethouders Zoek contact met de partijen die Dementie in hun verkiezingsprogramma hebben staan maar niet in de coalitie zijn gekomen. Werk samen om de speerpunten als oppositie toch op de agenda te krijgen
     
     

 

Voor meer informatie neem contact op met: