Dossier gemeenteraadsverkiezingen

Wat kan ik doen als vrijwilliger?

Voorafgaand aan de verkiezingen

 1. Inbreng leveren aan de partijen in jouw gemeente (april tot september 2021)
 2. Lezen van de verkiezingsprogramma’s. Zijn de (concept)programma's dementievriendelijk? Nee? Je kan deze brief sturen (April tot juni 2021 en vanaf september nogmaals)
  • Wonen
  • Dagactiviteiten
  • Mantelzorgondersteuning
 3. Kandidaat uitnodigen Alzheimer Café (vanaf januari 2022)
 4. Maak de stembureaus dementievriendelijk (januari – maart 2022)
  • Verwijzen naar pagina Stemmen met dementie zoals hierboven beschreven
  • Alzheimer Nederland informeert de gemeenteraadssecretaris en het College voor de Rechten van de Mens

Na de verkiezingen

 1. Richting nieuwe raadsleden
 2. Raadsleden uitnodigen voor Alzheimer Café