Dossier gemeenteraadsverkiezingen

Wat kan ik doen als vrijwilliger?

Voorafgaand aan de verkiezingen

 1. Inbreng leveren aan de partijen in jouw gemeente (april tot september 2021)
 2. Lezen van de verkiezingsprogramma’s. Zijn de (concept)programma's dementievriendelijk? Nee? Je kan deze brief sturen (April tot juni 2021 en vanaf november nogmaals)
  • Wonen
  • Dagactiviteiten
  • Dementievriendelijke gemeente
 3. Kandidaat uitnodigen Alzheimer Café of Kookclub (vanaf januari 2022)
 4. Maak de stembureaus dementievriendelijk (januari – maart 2022)
  • Verwijzen naar pagina Stemmen met dementie zoals hierboven beschreven
  • Alzheimer Nederland informeert de burgemeesters over dementievriendelijk stemmen
 5. Informeer alle (aankomende) raadsleden over 3 focuspunten voor in het toekomstige coalitieakkoord
  • Focusbrief volgt

Na de verkiezingen

 1. Richting nieuwe raadsleden
 2. Raadsleden uitnodigen voor Alzheimer Café