Dossier mantelzorgondersteuning

Dementiemonitor mantelzorg 2020

Mantelzorgers blijven zwaar belast. Gemiddeld besteden zij 40 uur per week  aan de zorg voor hun naaste met dementie. 61% voelt zich meer belast sinds de coronacrisis. Vooral thuis, waar dagbesteding en ondersteuning van vrijwilligers voor vier op de tien mantelzorgers is afgenomen. De casemanager dementie blijft de meest noodzakelijke vorm van ondersteuning voor mantelzorgers. Dit jaar hebben 3.577 mantelzorgers meegedaan aan de Dementiemonitor Mantelzorg.

Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een groot onderzoek uit onder mantelzorgers. Met de resultaten van dit onderzoek vragen we aandacht voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook helpen de resultaten ons om advies te geven over de verbetering van regionale dementiezorg.

Op 10 maart 2022 is de Dementiemonitor Mantelzorg 2022 van start gegaan. De vragenlijst is hier te vinden.

Download volledig rapport

Resultaten 2020

Regiorapporten

Naast het landelijke rapport zijn er ook 49 regionale rapporten gemaakt, waarin de cijfers uit die specifieke regio worden vergeleken met de landelijke cijfers. Zo kan de Dementiemonitor worden ingezet om de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in die regio te verbeteren. In overleg met het bestuur van de regionale afdeling kan de vrijwilliger webmaster dit regiorapport online plaatsen. Een voorbeeld hiervan is regio Nijmegen.

Meer weten?

Bekijk dan de infographic met de belangrijkste resultaten in volledige grootte of lees het rapport.

Voor vragen, mail naar dementiemonitor@alzheimer-nederland.nl