De stem van mensen met dementie

De behoeften, wensen en ervaringen van mensen met dementie zijn de basis van het werk als belangenbehartiger. Alzheimer Nederland raadpleegt onze achterban onder andere via de adviesraad, het Alzheimer Nederland panel en de Dementiemonitor. Ken je iemand met dementie die mee wil denken met Alzheimer Nederland? Dan kan je hem op haar wijzen op de adviesraad, het Alzheimer Nederland panel en de Dementiemonitor. Ook kun je zelf met hem of haar op pad. Of start een regionale adviesraad! Wij denken graag mee.

 

Het verhaal van Christa

Wij zetten ervaringsdeskundigheid in  voor het geven van advies, het spreken op congressen, voorlichtingen, het organiseren van evenementen en het delen van verhalen bijvoorbeeld via een filmpje of een blog. Zo geven we mensen met dementie een podium en dit weerklinkt bij de beleidsmakers. Want wie weet nou beter hoe het is om met dementie te leven, dan iemand die er zelf mee leeft.

Samen dementievriendelijk

In Nederland leven naar schatting 290.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. Wij willen Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Daarom bieden wij trainingen 'Omgaan met dementie'. Online, maar ook op locatie.

Doe de training

Informatie voor mensen met dementie

We hebben samen met mensen met dementie een website voor hen gemaakt. Deze hoort bij dementie.nl. De thema’s die je daar tegenkomt, zijn de thema's waar behoefte aan is voor mensen met dementie. Neem een kijkje en verwijs mensen met dementie ernaar.

Naar de website voor mensen met dementie