Dossier participatie van mensen met dementie

Mensen met dementie betrekken?

Ook als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland kun je ervaringsdeskundigheid inzetten. Denk bijvoorbeeld aan een spreker bij een Alzheimer Café die zelf dementie heeft. Of betrek iemand met dementie bij de regionale afdeling. Ga je op bezoek bij de gemeente? Misschien wil iemand met dementie met je mee om zijn/haar verhaal te delen. Samen werken met ervaringsdeskundigen vraagt net wat meer tijd en aandacht, maar levert onvergetelijke momenten op. Het is zeker de moeite waard.

Vragen over ervaringsdeskundigheid? belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl

Tips

Benader mensen met dementie via de dagbesteding of een ontmoetingshuis

Spreek met mensen met dementie en laat hun stem direct of indirect doorklinken. Vast niet iedereen die met dementie te maken heeft wil hier zo open over spreken, maar het kan helpen om ze actief het podium aan te bieden.

Zorg voor één contactpersoon

Het helpt als mensen met dementie weten wie de contactpersoon is. Zo weet je zeker dat de lijntjes altijd goed lopen en dat iemand niet overvraagd wordt.

Betrek de mantelzorger

Het kan helpen om de mantelzorger te betrekken bij de activiteiten van de persoon met dementie. Zo kun je er goed achter komen of het niet te zwaar is. Ook qua afspreken of vervoer helpt het soms. Maar let erop dat je niet over iemand gaat praten. Probeer het eerst rechtstreeks met de persoon met dementie.

Doe de training van Samen dementievriendelijk

En leer nog beter omgaan met mensen met dementie.