De inspiratiewijzer

Alzheimer Nederland heeft samen met ZonMW een online inspiratiewijzer ontwikkeld. Hierin staan aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Het helpt gemeenten om hun aanbod voor activiteiten voor mensen met dementie te versterken.

> Naar inspiratiewijzer

Meer over de Zorgstandaard dementie

De Zorgstandaard Dementie omschrijft goede dementiezorg en -ondersteuning. Op de website van de Zorgstandaard Dementie vind je mooie praktijkvoorbeelden. Laat je inspireren!

> Bekijk voorbeelden van de Zorgstandaard dementie

Ontwikkelen ontmoetingsplekken

Alzheimer Nederland heeft een droom! We willen dat mensen met dementie een ontmoetingsplek in de buurt hebben. Met een projectgroep wordt een onderliggende visie en criteria voor deze ontmoetingsplek gemaakt, samenwerkingsmogelijkheden met stakeholders worden verkend en pilots worden voorbereid

> Lees verder

 

Boekje 'Langer Meedoen'

70% van alle mensen met dementie in Nederland woont thuis en wil graag mee blijven doen aan het dagelijks leven. Dat betekent vaak een uitdaging voor gemeenten; niet elke stad of dorp is hier al op ingesteld. Alzheimer Nederland biedt de helpende hand met behulp van het boekje ‘Langer meedoen’.

In het boekje staan 10 inspirerende voorbeelden die als handvatten kunnen dienen om gemeenten dementievriendelijk(er) te maken, zodat mensen met dementie langer mee kunnen blijven doen.

Download het boekje

Wat kan ik doen?

Om het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport advies te geven, hebben we signalen uit de praktijk nodig. Hoe staat het met dagactiviteiten bij jou in de wijk? Is het niveau van ondersteuning voldoende? Hoe gaat het met het vervoer naar de dagactiviteiten toe? De antwoorden op deze vragen helpen Alzheimer Nederland om de pijnpunten en succesverhalen in kaart te brengen en te delen. Heb je een signaal? Mail naar belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl.

In gesprek met de gemeente

Ga met de gemeente in gesprek aan de hand van de Dementiescan en bespreek het aanbod van dagactiviteiten. Met de Dementiescan krijg je snel inzicht in hoe dementievriendelijk de gemeente is én hoe je ervoor kunt zorgen dat de gemeente dementievriendelijker wordt.

In gesprek met de zorgaanbieders van de dagactiviteiten

Breng het belang van actief blijven en dagactiviteiten onder de aandacht. Zet in op diversiteit van activiteiten, zoals Odensehuizen, sociale benadering, DemenTalent, een zorgboerderij en lotgenotengroepen. Goede Dementiezorg begint met de Zorgstandaard dementie. Breng deze onder de aandacht bij de zorgaanbieders.

Meer Maatwerk, van Oldambt tot Roermond

Gemeenten staan voor een groot aantal opgaven. We vinden het belangrijk dat de mens hierbij  steeds een centrale plek inneemt. Bijvoorbeeld als het gaat om inwoners met dementie. In 2040 zal in  Nederland het aantal mensen met dementie verdubbeld zijn naar ruim een half miljoen en dat heeft een impact op elke gemeente. Het overgrote deel van alle mensen met dementie woont immers thuis en is aangewezen op zorg en ondersteuning vanuit de gemeente. Alzheimer Nederland heeft initiatieven vanuit gemeenten verzameld en gebundeld in het boekje Meer Maatwerk. Laat je inspireren!

Goede voorbeelden in het land zijn er genoeg! Ken jij er ook een? Dan horen we dat graag. Zo houden we dit overzicht compleet en actueel. Laat je inspireren.

Download het boekje