Dagactiviteiten tijdens de coronacrisis

Dagactiviteiten voor mensen met dementie zijn onmisbaar. Het geeft hen structuur en een plezierige en zinvolle invulling aan de dag. Voor mantelzorgers zorgen dagactiviteiten ervoor dat zij op adem kunnen komen. Het staat niet voor niets in de top-3 van ondersteuning en zorg die volgens mantelzorgers noodzakelijk is om hun naaste zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Door de coronacrisis kwam de dagactiviteit nagenoeg stil te liggen. Het alternatieve aanbod was vaak onvoldoende en paste niet goed bij de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De impact hiervan is enorm. Voor sommige mantelzorgers was het “overleven”. De coronacrisis maakt duidelijk hoe onmisbaar dagactiviteiten zijn. Daarom heeft Alzheimer Nederland herhaaldelijk dit belang onder de aandacht gebracht bij beleidsmakers. Vanaf 1 juni mochten de dagactiviteiten weer open. Door de tweede golf komt de ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers die thuis wonen wederom in het gevaar. Daarom moeten we gezamenlijk scherp blijven op de kwaliteit en kwantiteit van de dagactiviteiten in het land.

> Bekijk de peiling dagactiviteiten die Alzheimer Nederland deed

> Bekijk de Richtlijn dagactiviteiten

Veelgestelde vragen

1. Hoeveel bezoek mag iemand thuis ontvangen naast ondersteuning van professionals en vrijwilligers

Op dit moment is de regel om het thuisbezoek te beperken tot 2 personen (excl. kinderen tot 13 jaar).  Het is aan de betrokkenen zelf om te bepalen of ze zich aan dit advies willen houden. Vanuit de wens om het aantal contactmomenten en daarmee het aantal besmettingen te beperken is het aan te raden dit advies op te volgen. Het is vanuit de optiek van kwaliteit van leven voorstelbaar dat men op dit punt een andere afweging maakt. Dat is de persoonlijke verantwoordelijkheid.

2. Wat is het maximum van het aantal bezoekers op een locatie voor dagbesteding?

Dat is afhankelijk van de locatie, de bedoeling is dat er 1,5 m afstand gehouden kan worden. Kan dit door een reden niet (bijv. te klein), dan moet er een alternatieve vorm van dagbesteding gegeven worden. Bijvoorbeeld door thuis bij de persoon met dementie langs te gaan. Wij roepen op om de dagbesteding op te schalen en meer ondersteuning te bieden.

3. Hoe gaat het met de mondkapjes voor de dagbestedingsbezoekers?

Hiervoor geldt het volgende: voor medewerkers die Wmo-ondersteuning bieden, waaronder begeleiding en dagbesteding, geldt dat in de situaties waarin de ondersteunende taken kunnen worden verricht buiten de 1,5 meter geen medisch mondneusmasker nodig is. Voor situaties waar het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te houden is al een regeling getroffen waarbij de medewerkers een “reservepakket’ aan beschermingsmiddelen heeft. Deze pakketjes worden verstrekt door de werkgever en kunnen ook preventief worden ingezet als de situatie er naar het oordeel van de professional daarom vraagt.