Standpunten van Alzheimer Nederland

Hieronder vind je de standpunten van Alzheimer Nederland die wij belangrijk vinden in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen:

1. Bouwen, bouwen, bouwen?

Niet de wet en de zorgprocessen staan centraal, maar het maatwerk! Nieuwe (kleinschalige) woonzorgvormen zijn noodzakelijk als tussenvorm, op weg naar het verpleeghuis. Door hier actief op in te zetten verminder je de druk op de wachtlijsten bij verpleeghuizen maar bovenal kun je in de wijk zorg en wonen verbinden. Dit vanuit het principe: de juiste zorg op de juiste plek. Door corona herkennen we weer het belang van hulp uit je directe omgeving.

2. Houd mantelzorg overeind 

Met de stijging van het aantal mensen met dementie en de verwachte daling van het aantal mantelzorgers, staan we voor een uitdaging als het gaat om langer thuis wonen. Die mantelzorgers die hun liefdevolle taak op zich nemen, ervaren steeds meer druk. Ontlasten van deze naasten is hard nodig. Tijdens coronatijd nam de professionele ondersteuning sterk af en de belasting van de mantelzorger enorm toe. Met de inzet van de casemanager dementie, passende en gevarieerde activiteiten en voldoende opties voor respijtzorg, ondersteunen we mantelzorgers. Meer investeren hierin en meer maatwerk is meer dan nodig.

3. Zet in op minder mensen met dementie

Tot op heden richten we onderzoek vooral op genezing. Maar juist ook risicoreductie verdient aandacht. Door meer te investeren in onderzoek naar oorzaken, risicofactoren, afremmen, genezing én kwaliteit van leven kunnen we doorbraken bevorderen.

4. Maak het simpel!

Mensen met dementie hebben niets met schotten, financieringsbronnen, regels en administratie. Maak de zorg en ondersteuning makkelijker, persoonsgericht en toegankelijk. Zet in op samenwerking, ook tussen de formele en informele zorg. Maak de zorg weer menselijk in plaats van een doolhof van actoren, regels en financieringen.

5. Meedoen

Mensen met dementie willen een onderdeel zijn en blijven van deze samenleving. Voor hen staat het meedoen centraal. Blijf daarom inzetten op een dementievriendelijke samenleving waarin buren, kappers en buschauffeurs goed om kunnen gaan met mensen met dementie. Met andere woorden: kies voor de sociale benadering.

6. Zet e-health en technologie in

De Coronacrisis heeft ons laten zien dat de inzet van e-health en technologie van belang is, maar nog lang niet voor iedereen toegankelijk. Om de zorg te ontlasten, om de communicatie gaande te houden of om iedereen in staat te stellen zijn of haar gezondheid te monitoren of de mantelzorger te faciliteren. Wij vragen om te blijven investeren in de inzet van technologie in de zorg samen met mensen met dementie en mantelzorgers.