Dossier Wet zorg en dwang

Wat kun jij doen als vrijwilliger?

Het is onze taak te zorgen dat iedereen voorbereid is op de komst van de wet. Gemeenten, zorgprofessionals, vrijwilligers, mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

In het Alzheimer Café

 1. Organiseer een bijeenkomst over Vrijheid en Veiligheid of verwante thema's, waarin je verwijst naar de Wet zorg en dwang. Je kunt hiervoor de praktijkfilmpjes van Kees Blankman gebruiken en de brochures uitdelen. Je kunt een trainer inhuren van IDé om de avond te leiden. Zij zijn bijgeschoold over de Wet zorg en dwang.
 2. Zoek contact met de CVP-ers in je regio en vraag hen om voorlichting over de Wzd in het Alzheimer Café te verzorgen. Een overzicht van de aanbieders per regio vind je hier.
 3. Deel de deurhangers uit.  De deurhangers behandelen de 9 vormen van onvrijwillige zorg van de Wet zorg en dwang. Ze zijn ontwikkeld om binnen een gespreksgroep op een laagdrempelige manier de bewustwording en het gesprek over de Wet zorg en dwang op gang te brengen. De handleiding ondersteunt de gespreksbegeleider bij een goed gesprek over de Wet zorg en dwang. Interesse in de deurhangers? Voor iedere regionale afdeling is er 1 set beschikbaar. Stuur een mail naar belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl om deze gratis toegestuurd te krijgen.

Als belangenbehartiger

De Wet zorg en dwang is een belangrijke wet voor mensen met dementie. De wet zorgt ervoor dat zij zo min mogelijk onvrijwillige zorg krijgen. Vooral in de thuissituatie is de wet belangrijk, omdat hier nog veel onnodige onvrijwillige zorg wordt toegepast. Houd vinger aan de pols en laat ons weten welke signalen je krijgt in je regio. Help mee om te zorgen dat de Wzd goed wordt toegepast en de rechten van mensen met dementie beter worden beschermd! Je kunt het volgende doen:

 1. Maak de Wzd een thema in het meerjarenplan van de afdeling.
 2. Zorg dat het dementienetwerk in jullie regio de Wzd op de agenda heeft en houdt. Volgen de zorgorganisaties het stappenplan? Zoeken ze altijd naar alternatieven en zetten zij alleen onvrijwillige zorg in als het echt niet anders kan? Evalueren zij dit met elkaar?
 3. Houd vinger aan de pols bij de cliëntenvertrouwenspersonen (CVP-ers) in je regio. Welke signalen krijgen zij van cliënten en mantelzorgers? Haak de CVP-er aan bij de overleggen van de dementienetwerken in je regio. Heb je nog geen contact met de CVP-er? Een overzicht van de CVP aanbieders per regio vind je hier.
 4. Houd vinger aan de pols bij cliëntenraden van zorginstellingen. De Wzd geldt thuis én in het verpleeghuis.

De oproep van belangenbehartiger Odile

Wat doet het landelijk bureau?

 1. Zorgen dat mensen met dementie goed beschermd worden door de wet. We lobbyen bij het ministerie van VWS en andere stakeholders zoals Actiz  dat mensen met dementie en hun mantelzorgers op een goede manier vertegenwoordigd zijn in de wet. We doen dit met behulp van externe deskundigen zoals juridisch expert Kees Blankman, verbonden als hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
   
 2. Onze afdelingen inschakelen om vinger aan de pols te houden bij zorgaanbieders. Zorgaanbieders thuis en in het verpleeghuis moeten de wet toepassen en ervoor zorgen dat mensen met dementie geen onnodige onvrijwillige zorg krijgen. We spreken hen daar dan ook op aan. Hierbij hebben we jullie hard nodig! 
   
 3. Voorlichtingsmateriaal ontwikkelen. Wij hebben volgende materialen ontwikkeld of waren hierbij betrokken:
  • Folder voor mensen met dementie en mantelzorgers (te bestellen in de webwinkel).
  • Filmpjes met uitleg en praktijkvoorbeelden (Link naar aparte pagina maken met alle filmpjes)
  • Flyer over cliëntenvertrouwenspersoon
  • Pagina dementie.nl/wzd.
 4. Volgen en evalueren. We volgen en evalueren hoe de toepassing van de wet verloopt voor mensen met dementie. Dit doen we op de volgende manieren:
  • Raadplegen van ons Alzheimer Nederland panel over hun ervaringen
  • Raadplegen van onze vrijwilligers: ontvangen jullie signalen?
  • Nauw contact met de dementieketens.