Dossier Wet zorg en dwang

Wat vindt Alzheimer Nederland van de Wet zorg en dwang?

Alzheimer Nederland is enthousiast over de wet. De nieuwe wet zorgt immers voor het zorgvuldig omgaan met iedere vorm van onvrijwillige zorg. De wet zal hierdoor naar verwachting tot meer bewustwording over onvrijwillige zorg leiden. Vooral in de thuissituatie ontbreekt het hier vaak aan. De deur op slot doen, medicatie verdekt toedienen en mensen met dementie in de gaten houden door middel van camera’s of GPS worden nu vaak onzorgvuldig toegepast.

Alzheimer Nederland is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de wet. We trekken hierin samen op met andere patiëntenorganisaties, zoals de Patiëntenfederatie Nederland, KansPlus, LFB, LOC en Ieder(in). Regelmatig gaan we in gesprek met het ministerie van VWS en de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd. Zo zien we erop toe dat de inhoud van de wet aansluit bij mensen met dementie en dat de invoering van de wet goed verloopt.

Punten van discussie

Wat zijn de onderwerpen in de wet waarover discussie wordt gevoerd?

  1. De administratieve belasting van zorgprofessionals. Zorgaanbieders pleitten kort geleden voor uitstel van de invoering van de wet, omdat zij er nog niet klaar voor zijn. Net als zeven andere patiënten-, ouderen- en cliëntenorganisaties wil Alzheimer Nederland  dat de wet wél per 1 januari 2020 wordt ingevoerd, zoals afgesproken. Hiervoor stuurden wij gezamenlijk een brief naar minister De Jonge. Met een overgangsjaar heeft minister De Jonge nu gekozen voor een compromis. Alzheimer Nederland is hier blij mee en zal actief samenwerken met de minister in de aanloop naar en tijdens het overgangsjaar.
     
  2. De Wzd-arts. De Wzd-arts is de arts die meedenkt over het stappenplan onvrijwillige zorg en meekijkt bij de uitvoering. De minister wil dat andere beroepsgroepen, zoals de gz-psycholoog, deze functie ook moeten kunnen vervullen. Als er sprake is van een medische vraag, zal de arts altijd worden betrokken, aldus de minister. Hij erkent dat er altijd twijfelgevallen zullen zijn over of iets wel of niet een medische vraag is. Volgens De Jonge is het daarom van belang dat professionals hierover goed met elkaar in gesprek gaan.
     
  3. Belasting van de mantelzorger. Professionals moeten een stappenplan doorlopen wanneer een persoon met dementie zich verzet. Mantelzorgers en zorgaanbieder dienen afspraken te maken over het toezicht bij onvrijwillige zorg. Het gevaar ligt op de loer dat de mantelzorger hiermee wordt belast, terwijl de verantwoordelijkheid bij zorgprofessionals ligt. Driekwart van de mantelzorgers voelt zich namelijk nu al belast met deze verantwoordelijkheid. Alzheimer Nederland maakt zich daarom ernstig zorgen dat mantelzorgers een nieuwe zorgtaak in de schoenen wordt geschoven.

Komende maanden en jaren zal het landelijk bureau op de voet volgen hoe de invoering van de wet verloopt. We houden in het oog of de wet ten goede komt aan het welzijn van mensen met dementie.