Dossier Wet zorg en dwang

Wat vindt Alzheimer Nederland van de Wet zorg en dwang?

Alzheimer Nederland is enthousiast over de wet. De nieuwe wet zorgt immers voor het zorgvuldig omgaan met iedere vorm van onvrijwillige zorg. De wet zal hierdoor naar verwachting tot meer bewustwording over onvrijwillige zorg leiden. Vooral in de thuissituatie ontbreekt het hier vaak aan. De deur op slot doen, medicatie verdekt toedienen en mensen met dementie in de gaten houden door middel van camera’s of GPS worden nu vaak onzorgvuldig toegepast.

Alzheimer Nederland is nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling en toepassing van de wet. We trekken hierin samen op met andere patiëntenorganisaties, zoals de Patiëntenfederatie Nederland, Zorgbelang, KansPlus, LFB, LOC en Ieder(in). Regelmatig gaan we in gesprek met het ministerie van VWS en de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd. Zo zien we erop toe dat de inhoud van de wet aansluit bij mensen met dementie en dat de wet overal wordt toegepast. We houden in het oog of de wet ten goede komt aan het welzijn van mensen met dementie.