Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) is een nieuwe wet die per 1 januari 2020 van kracht is. De Wet bepaalt wanneer er zorg mag worden toegepast waar de persoon met dementie geen duidelijke toestemming voor heeft gegeven. Of zorg waar hij zich tegen verzet. Zorgprofessionals worden door de wet verplicht om door middel van een stappenplan zo veel mogelijk te zoeken naar alternatieve oplossingen. 

Weet jij hoe het zit met de Wet zorg en dwang?

Hoe pas je de wet toe?

Wat kun jij doen als vrijwilliger?

Onze taak is te zorgen dat iedereen voorbereid is op de Wet zorg en dwang. Gemeenten, zorgprofessionals, vrijwilligers, mensen met dementie en hun mantelzorgers. Bekijk wat het landelijk bureau doet en hoe jij kunt helpen.

Wat kan ik doen?