Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) is een nieuwe wet die per 1 januari 2020 van kracht is. De Wet bepaalt wanneer er zorg mag worden toegepast waar de persoon met dementie geen duidelijke toestemming voor heeft gegeven. Of zorg waar hij zich tegen verzet. Zorgprofessionals worden door de wet verplicht om door middel van een stappenplan zo veel mogelijk te zoeken naar alternatieve oplossingen. 

Weet jij hoe het zit met de Wet zorg en dwang?

De wet in het kort      Wat vindt Alzheimer Nederland?

Hoe pas je de wet toe?

Mag je de deur op slot doen bij iemand met dementie?

Mag je iemand met dementie dwingen om te douchen?

Een leugentje om bestwil, mag dat?

Wat kun jij doen als vrijwilliger?

Onze taak is te zorgen dat iedereen voorbereid is op de Wet zorg en dwang. Gemeenten, zorgprofessionals, vrijwilligers, mensen met dementie en hun mantelzorgers. Bekijk wat het landelijk bureau doet en hoe jij kunt helpen.

Wat kan ik doen?

Nieuws

Week van de Wet zorg en dwang

Van 28 september tot en met 3 oktober 2020 organiseert het ministerie van VWS de 'Week van de Wet zorg en dwang'. Bekijk welke activiteiten er georganiseerd worden.

Vragenlijst Wet zorg en dwang

In aanloop naar de week Wet zorg en dwang doen we een onderzoek onder mantelzorgers. Hebben zij te maken met onvrijwillige zorg bij hun naaste en zo ja, hoe gaan zij en de zorgmedewerkers hiermee om? 

De Wet zorg en dwang en de coronacrisis

De coronacrisis heeft vele gevolgen voor de zorg voor mensen met dementie en mantelzorgers. We krijgen signalen dat door de coronacrisis bewoners van verpleeghuizen sneller rustgevende medicatie wordt toegediend en in hun kamers worden opgesloten.