Dossier Wet zorg en dwang

De cliëntenvertrouwenspersoon

De cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) kan mensen met dementie en hun mantelzorgers bijstaan bij vragen over onvrijwillige zorg in de thuissituatie, opname in het verpleeghuis of verblijf. Dat gaat bijna altijd over iets wat iemand moet maar niet wil, of wil maar niet mag. Iedere zorgaanbieder heeft een CVP. Deze is niet in dienst bij de zorgaanbieder, en dus onafhankelijk. De CVP is er voor mensen met dementie zowel thuis als in het verpleeghuis.

Kom je er niet uit met de CVP, dan kun je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

Uitleg over de cliëntenvertrouwenspersoon