Dossier Wet zorg en dwang

Wat kun jij doen als vrijwilliger?

Het is onze taak te zorgen dat iedereen voorbereid is op de komst van de wet. Gemeenten, zorgprofessionals, vrijwilligers, mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

In het Alzheimer Café

 1. Organiseer een bijeenkomst over Vrijheid en Veiligheid of verwante thema's, waarin je verwijst naar de Wet zorg en dwang. Je kunt hiervoor de praktijkfilmpjes van Kees Blankman gebruiken en de brochures uitdelen. Je kunt een trainer inhuren van IDé om de avond te leiden. Zij zijn bijgeschoold over de Wet zorg en dwang.
 2. Zoek contact met de CVP-ers in je regio en vraag hen om voorlichting over de Wzd in het Alzheimer Café te verzorgen. Een overzicht van de aanbieders per regio vind je hier.
 3. Deel de deurhangers uit.  De deurhangers behandelen de 9 vormen van onvrijwillige zorg van de Wet zorg en dwang. Ze zijn ontwikkeld om binnen een gespreksgroep op een laagdrempelige manier de bewustwording en het gesprek over de Wet zorg en dwang op gang te brengen. De handleiding ondersteunt de gespreksbegeleider bij een goed gesprek over de Wet zorg en dwang. Interesse in de deurhangers? Voor iedere regionale afdeling is er 1 set beschikbaar. Stuur een mail naar belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl om deze gratis toegestuurd te krijgen.

Als belangenbehartiger

 1. Neem contact op met cliëntenvertrouwenspersonen (CVP-ers) in je regio. Een overzicht van de aanbieders per regio vind je hier. Je vindt hier ook meer uitleg over de CVP-ers en wat zij doen. Haak de CVP-er aan bij de overleggen van de dementienetwerken in je regio.
 2. Zorg ervoor dat de Wzd in de Alzheimer Cafés en Trefpunten aan bod komt. Noem het bijvoorbeeld “Vrijheid en veiligheid” en vraag de CVP uit die regio om uitleg te geven over de Wzd en het werk van de CVP. Mantelzorgers hebben recht op de ondersteuning van de CVP en het is belangrijk dat zij hierop worden gewezen.
 3. Benader de casemanagers die actief zijn in je regio en vraag hen naar hun ervaringen mbt de Wzd, om zo vinger aan de pols te houden.

De oproep van belangenbehartiger Odile

Wat doet het landelijk bureau?

 1. Lobbyen op de inhoud van de wet. We zorgen ervoor dat mensen met dementie en hun mantelzorgers op een goede manier vertegenwoordigd zijn in de wet. We doen dit met behulp van externe deskundigen zoals juridisch expert Kees Blankman, verbonden als hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
   
 2. Voorbereiden van zorgaanbieders en gemeenten via onze afdelingen. Alzheimer Nederland vindt het belangrijk dat zorgorganisaties nu al in het gedachtegoed van de nieuwe wet denken en handelen. We spreken hen daar dan ook op aan. Hierbij hebben we jullie hard nodig! 
   
 3. Voorlichtingsmateriaal ontwikkelen. Alzheimer Nederland is betrokken bij de ontwikkeling van de volgende materialen:
  • Brochures voor cliënten, mantelzorgers en wettelijk vertegenwoordigers.
  • Flyer over cliëntenvertrouwenspersoon
  • Trainerspool met gespreksleiders Wzd die ingezet kunnen worden door de regionale afdelingen in het land.
 4. Volgen en evalueren. We volgen en evalueren in 2020 hoe de invoering van de wet verloopt voor mensen met dementie. Dit doen we op de volgende manieren:
  • Raadplegen van het Alzheimerpanel over hun ervaringen
  • Raadplegen van onze vrijwilligers: ontvangen jullie signalen?
  • Nauw contact met de dementieketens.