Standpunt Alzheimer Nederland Wonen met dementie

Passend woningaanbod ontbreekt momenteel voor mensen met dementie en hun naasten. De stap tussen thuis en het verpleeghuis is nu te groot. Alzheimer Nederland pleit voor passend woonaanbod voor mensen met dementie. Door dementievriendelijk te wonen, wordt de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten verhoogd en vergroot het aantal zorgarme jaren. Ook is er minder zorgpersoneel nodig en zijn de kosten per levensjaar lager. Dit draagt bij aan het verlagen van de druk op het zorgpersoneel. Door ondersteuning en zorg in de buurt, wordt crisis voorkomen en kunnen we verhuizing naar het verpleeghuis uitstellen of voorkomen. 

In een dementievriendelijke woning staan eigen regie, gezamenlijkheid, veiligheid en ondersteuning centraal. Je kan hier wonen mét of zonder verpleeghuisindicatie en met of zonder dementie. Voor dementievriendelijk wonen is een integrale aanpak nodig waarop gelijktijdig wordt ingezet op wonen, welzijn, samenleving en zorg. De samenwerking tussen gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties is nodig om mensen met dementie een geschikte woning te bieden.