Wat kan ik als vrijwilliger doen voor dementievriendelijk wonen?

Bouwen, bouwen, bouwen. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Er zijn een heleboel partijen betrokken bij het maken en uitvoeren van de plannen. Hieronder een lijst met de partijen die zich hiermee bezighouden.

  • Opdrachtgever/initiatiefnemer: de opdrachtgever zorgt ervoor dat er een plan ontstaat. Dit kan een particulieren opdrachtgever zijn, de overheid (landelijk of provinciaal), de gemeente, bedrijven, pensioenfondsen, woningcorporaties of projectontwikkelaars.
  • De overheid is naast initiatiefnemer ook de partij die de regels maakt en verleend de overheid subsidies.
  • De gemeente speelt als lokale overheid een belangrijke rol bij de realisatie van nieuwe woningen. Zo maakt de gemeente beleid voor welzijn, en ruimtelijke ontwikkeling. Ook worden de plannen door de gemeente gecheckt en worden vergunningen wel of niet gegeven. Een belangrijke speler dus! Gemeenten kunnen sturen op het aantal en soort nieuw te bouwen woningen. Daarnaast maken zij de bouw van nieuwbouwwoningen ruimtelijk mogelijk. Ook maken gemeenten een woon(zorg)visie en een bestemmingsplan en worden afspraken gemaakt met woningcorporaties over de prestaties die ze gaan leveren.
  • De provincies voeren de regie over de integratie en afweging van ruimtelijke opgaven van (boven)regionaal belang. De wijze waarop de provincies invulling geven aan hun regierol is niet wettelijk bepaald. Provincies kunnen een eigen invulling geven aan hun rol en hebben daarvoor verschillende mogelijkheden
  • Woningcorporatie zorgen voor sociale huisvestiging. Ook ontwikkelen ze maatschappelijk “vastgoed”, zoals scholen en locaties voor welzijn en zorg.
  • Een woningcoöperatie is een groep die werkt op vrijwillige basis. De leden nemen de verantwoordelijkheid voor de huisvesting.

Bekijk overzicht

Help mee!

Als vrijwilliger kun je de woonbehoeftes van mensen met dementie en hun naasten onder de aandacht brengen. Deel de wijzer en het rapport bijvoorbeeld met de gemeente of woningcorporaties. Denk met de gemeente mee in hun woonzorgvisie en neem hierin de wijzer op. De businesscase Dementievriendelijk wonen laat zien dat het aantal zorgarme jaren toeneemt, de druk op het zorgpersoneel afneemt en dat het per levensjaar goedkoper is. Dat is een aantrekkelijke onderbouwing voor de betrokken partijen.

Alzheimer Nederland gaat graag op werkbezoek om vernieuwende woonvormen aandacht te geven. Is er een mooie woonvorm bij jou in de buurt die voldoet aan de woonwensen van mensen met dementie zoals in de wijzer beschreven staat? Deel het met belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl.