Een Alzheimer Café via een forum

Door Jeantien Brugma, secretaris afdeling Amstelland en Meerlanden

Drie maanden lang geen Alzheimer Café, dat is erg lang. En juist nu, in deze moeilijke tijd, is het nodig om contact te houden met de doelgroep. Daarom heeft Alzheimer Café Amstelveen als test een forum geopend op dementie.nl. Het doel van dit forum is informatie delen, vragen stellen en ervaringen uitwisselen, net als in het gewone Alzheimer Café.

Om het forum goed te laten werken hadden we het als volgt aangepakt:

  • Forum ‘geopend’ op tijdstip dat normaliter het Alzheimer Café zou beginnen.
  • Bezoekers van het Alzheimer Café (250 mailadressen) uitnodiging gestuurd voor deze ‘virtuele’ bijeenkomst.
  • Whatsappgroep aangemaakt van het Alzheimer Café team, professionals en enkele bestuursleden om geen verwarring te krijgen over wie welke reactie op het forum zou plaatsen.

We zagen bij de start dat er 250 mensen aan het kijken waren op het forum. In het begin heeft met name ons team informatie op het forum gezet. Er kwamen erg weinig vragen of ervaringen van bezoekers, blijkbaar is er toch een drempel om informatie te delen. Inmiddels is het forum door meer dan 800 mensen bezocht. Daarmee is het bereik van de informatie die op het forum is gezet groot genoeg om dit forum open te houden.

De volgende stap is het uitnodigen van een professional die op het forum vragen kan beantwoorden die met de huidige coronacrisis te maken hebben. Ook weer op een vooraf te communiceren tijdstip zodat er zoveel mogelijk mensen gelijktijdig het forum bezoeken. We hopen dat na verloop van tijd het forum niet alleen een plaats wordt om informatie te geven maar ook om contacten te onderhouden.

Vragen? Dan mag je die rechtstreeks aan Jeantien sturen, via j.brugma@alzheimervrijwilligers.nl

Bekijk het forum