Een dementievriendelijke regio wat kunt je daaraan doen?

Dementieprofessor Robbert Huijsman hield tijdens het symposium van afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard een een vurig pleidooi om bij de realisatie van een dementievriendelijke regio met alle partijen intensiever samen te werken. De regio was in de landelijke dementiemonitor lange tijd een echte subtopper, maar is nu ver weggezakt in de grijze middenmoot. Dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling!

Eens temeer omdat aantal mensen met dementie snel toeneemt. De wachtlijsten nemen schrikbarend toe en het aantal mantelzorgers en professionals neemt verder en verder af. Steeds vaker komen mantelzorgers en cliënten door te weinig hulp en steun in de problemen. De wijkagent en de wijkverpleegkundige in de zaal gaven de inleider groot gelijk. Het symposium vond plaats op 14 november ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de afdeling.

Het kwartje valt

Professor Huijsman die deze middag letterlijk ‘vol gas’ bij minister de Jonge vandaan kwam, had voor de zaal dezelfde cijfers en plaatjes meegenomen. In Den Haag is het kwartje nu snel aan het vallen en voelt men de urgentie om de zorg voor mensen met dementie te intensiveren. Als de regio daar niet op aansluit dan dreigt een ernstige zorgval.

Uit samenwerking is met dezelfde energie 25% meer resultaat te halen, hield hij de zaal voor. Gemeenten, zorginstellingen, huisartsen en vrijwilligers moeten vanuit hetzelfde plan aan de slag en niet elk op hun eigen kleine stukje van de puzzel blijven zitten. De nieuwe landelijke zorgstandaard is daarvoor een mooie kapstok.

Zorg dichtbij

Afdelingsvoorzitter Arie Slob onderstreepte dat juist de ‘zorg dichtbij’ in de dorpen en wijken zichtbaar en voelbaar moet zijn. Daar komt het erop aan om van mooie plannen slimme oplossingen te maken. Op persoonlijk niveau benadrukte hij het drama van mensen die door dementie getroffen worden of er in hun directe omgeving mee geconfronteerd zijn. Met de oproep “ich bin wie du” maakte hij de zaal duidelijk dat we op menselijke vlak met of zonder deze ziekte allemaal gelijk zijn en elkaar o zo nodig hebben. Hij sprak ook de hoop uit dat door meer kennis, dementie uit de taboesfeer gehaald kan worden.