Focusbrief

Lees hier onze boodschappen aan gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren voor goede ondersteuning en zorg bij dementie.

 

Focusbrief voor gemeenten 2019

In deze brief vind je 10 punten waardoor mensen met dementie veiliger en langer kunnen meedoen. Kent jouw gemeente al een gericht dementiebeleid? Zorg dat je het op orde krijgt met de Zorgstandaard Dementie als basis voor goede dementiezorg. Dan zetten we met elkaar belangrijke stappen op weg naar een dementievriendelijke gemeente. Ruim 160 gemeenten zijn in Nederland al aan de slag met dementievriendelijke activiteiten. Doe jij ook mee?

Download focusbrief

 

Focusbrief voor zorgverzekeraars 2020

Alzheimer Nederland heeft 10 punten namens mensen met dementie en hun naasten geformuleerd. De behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn het uitgangspunt. Mensen met dementie willen dat er met hen en niet over hen wordt gepraat en hebben dit verwoord in 2018 in een Manifest. Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/manifest voor de volledige tekst. Mantelzorgers hebben hun behoeften verwoord in de Dementiemonitor Mantelzorg 2018. Basis voor goede dementiezorg is de zorgstandaard dementie.

Download focusbrief

 

Focusbrief voor zorgkantoren 2020

Alzheimer Nederland heeft 8 punten namens mensen met dementie en hun naasten geformuleerd. De behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn het uitgangspunt. Mensen met dementie willen dat er met hen en niet over hen wordt gepraat en hebben dit verwoord in 2018 in een Manifest. Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/manifest voor de volledige tekst. Mantelzorgers hebben hun behoeften verwoord in de Dementiemonitor Mantelzorg 2018. Basis voor goede dementiezorg is de Zorgstandaard dementie en het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Download focusbrief