Privacy

Vanuit onze maatschappelijke rol hechten wij veel waarde aan het vertrouwen dat de samenleving in ons stelt. Hieruit vloeit vanzelfsprekend voort dat Alzheimer Nederland op een integere wijze uitvoering aan al haar activiteiten wil geven. Bij de uitvoering van deze activiteiten zijn zowel vrijwilligers als betaalde medewerkers betrokken. Vrijwilligers maken een belangrijk deel van de  organisatie uit. Op de in dit document aangegeven gedragsregels zijn wij aanspreekbaar.

De Gedragsregels zijn een overkoepelende regeling voor alle vrijwilligers en medewerkers van Alzheimer Nederland. 

Ik wil een klacht indienen

Het doel van de klachtenregeling is een zorgvuldige behandeling van klachten van een ieder die vrijwillig actief is bij Alzheimer Nederland en die binnen het vrijwilligerswerk geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen. 

Heb je een klacht? Dan kun je deze indienen bij de vertrouwenspersoon van Alzheimer Nederland, Marja Vos; marja.vos@gimd.nl