Gedragsregels Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland is er voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Door de combinatie van gezondheidsfonds en patiëntenorganisatie met grote regionale invloed en veel vrijwilligers levert Alzheimer Nederland een concrete bijdrage aan het voorkomen en genezen van deze ziekte en tot die tijd aan het behouden van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Naast het gericht zoeken naar oplossingen is het belangrijk dat de samenleving om leert te gaan met dementie. Het bundelen van krachten in de samenleving en het beter benutten van slimme technologische oplossingen is noodzakelijk om de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving zoveel mogelijk te behouden. En natuurlijk maken wij ons sterk voor kwalitatief goede professionele hulp.

Vanuit onze maatschappelijke rol hechten wij veel waarde aan het vertrouwen dat de samenleving in ons stelt. Hieruit vloeit vanzelfsprekend voort dat Alzheimer Nederland op een integere wijze uitvoering aan al haar activiteiten wil geven. Bij de uitvoering van deze activiteiten zijn zowel vrijwilligers als betaalde medewerkers betrokken. Vrijwilligers maken een belangrijk deel van de  organisatie uit. Op de in dit document aangegeven gedragsregels zijn wij aanspreekbaar.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor een bepaald aantal vrijwilligersfuncties bij Alzheimer Nederland wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. In eerste instantie wordt een kleine proef hiermee gedaan onder penningmeesters van regionale afdelingen en vrijwilligers van de Alzheimer Telefoon. Op basis van deze ervaring wordt het daarna landelijk uitgerold.