Update 14 oktober

Sluiting Alzheimer Cafés tot en met 10 november. Advies om kleinschalige ontmoetingen te organiseren.

Naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober heeft Alzheimer Nederland besloten om de Alzheimer Cafés/Trefpunten/Theehuizen te sluiten. Dit geldt tot en met 10 november. Alle Alzheimer Cafés wordt geadviseerd om kleinschalige ontmoetingen (Klein Café) aan te bieden en/of online alternatieven.

We weten dat het heropenen van de Alzheimer Cafés heel belangrijk is voor de bezoekers en dat het echte contact door hen enorm is gemist. We begrijpen dat mensen voor zichzelf de afweging maken om het mogelijke risico op corona voor lief te nemen en toch naar deze bijeenkomsten te gaan. Alzheimer Nederland voelt echter een morele verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van zowel de bezoekers als de vrijwilligers van de Alzheimer Cafés. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de corona-maatregelen effect hebben. Vandaar dat het advies toch is om alle Alzheimer Cafés/Trefpunten/Theehuizen tot en met 10 november gesloten te houden.

Lees verder of download het draaiboek voor Alzheimer Cafés.

 

Update 2 oktober

Trainingen SDV geannuleerd t/m 20 oktober

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is besloten is om alle samen dementievriendelijk trainingen op locatie tot en met 20 oktober te annuleren. Heb je vragen over onze trainingen, stuur dan een mail naar info@samendementievriendelijk.nl

 

Update 29 september

Herstart Alzheimer Cafés ook in zorgelijke veiligheidsregio's

Sinds begin september zijn Alzheimer Cafés/Theehuizen/Trefpunten weer gestart met fysieke bijeenkomsten. Het is goed om hiermee door te gaan in kleine groepen van maximaal 30 personen. In de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond de komende drie weken geen fysieke bijeenkomsten. 

Alzheimer Cafés organiseren is en blijft op dit moment een ‘op maat’ activiteit. Daarom aandacht voor het volgende: Leg de focus waar mogelijk op fysieke bijeenkomsten, al dan niet in combinatie met een online variant. Voor het lotgenotencontact, de verbinding en de laagdrempelige informatiestroom. Natuurlijk conform de RIVM-richtlijnen in het draaiboek en ook nu blijft staan: op maat georganiseerd en uitgewerkt.   

In een zorgelijke veiligheidsregio hoeven de Alzheimer Cafés niet per definitie dicht, zeker niet allemaal. Binnen de aangescherpte maatregelen kunnen de Alzheimer Cafés ook in zorgelijke regio’s open, mits de RIVM-richtlijnen uit het draaiboek zijn gewaarborgd en de groep niet groter is dan 30 mensen (inclusief vrijwilligers). Er kunnen gebieden zijn in een veiligheidsregio waar de besmettingen hoger oplopen dan elders. Daar zou je wel kunnen besluiten om het café in dat gebied niet te openen, en een (online) alternatief te zoeken. Dit geldt de komende drie weken in ieder geval voor de drie veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond.

Lees het volledige bericht

 

Update 25 september

Impact wegvallen dagbesteding tijdens coronacrisis

Door de coronacrisis kwam de dagbesteding nagenoeg stil te liggen. De impact hiervan is enorm, zo blijkt uit een recente peiling van Alzheimer Nederland onder mantelzorgers.

 1. De helft (52%) kreeg tijdens de coronacrisis géén vervangende vorm van dagbesteding aangeboden.
 2. Zij bij wie de dagbesteding open bleef, gingen van gemiddeld 16 uur naar gemiddeld 3 uur dagbesteding per week. 70% vond dit onvoldoende.
 3. Bij 85% kwam het oplossen van het wegvallen van de dagbesteding op hen zelf neer
 4. Volgens 56% van de mantelzorgers is de dagbesteding nog steeds niet als vanouds

De resultaten gebruiken we om de urgentie duidelijk te maken dat de dagbesteding weer op het oude niveau moet komen, en zo snel mogelijk. We zijn hiervoor in gesprek met gemeenten en het ministerie van VWS. Zie bijvoorbeeld dit nieuwsbericht op de homepage.

Download het rapport en de infographic van de resultaten

 

Update 30 juli 11:00

Voorbereiden op een mogelijke tweede golf; de dagbesteding

Alzheimer Nederland start wederom een peiling onder mantelzorgers. Dit keer gaat het specifiek over de dagbesteding. We zullen op deze pagina het linkje plaatsen naar de vragenlijst zodra het gereed is. Help je mee met de verspreiding? Hoe meer mantelzorgers het in vullen, des te beter kunnen we de stem van onze achterban laten horen.   

In onze peilingen onder mantelzorgers is duidelijk te zien dat mensen met dementie en hun mantelzorgers die thuiswonen het erg zwaar hebben tijdens de coronacrisis. Dit komt voornamelijk door het (al dan niet gedeeltelijk) wegvallen van de dagbesteding. Voor mensen met dementie viel hiermee hun structuur in de week weg en werden ze niet voldoende geprikkeld. Voor mantelzorgers was het zwaar omdat ze zelf deze structuur en activiteiten moesten bieden en hierdoor geen adempauze meer hadden.

Inmiddels zou de dagbesteding weer op het niveau van vóór corona moeten zijn. Toch merken we dat dit nog niet het geval is. Op een dagbestedingslocatie mogen bijvoorbeeld niet 15 maar slechts 8 mensen tegelijk aanwezig zijn.

Om de huidige situatie van dagbesteding in beeld te krijgen en om te weten hoe deze vanaf nu het beste ingericht kan worden, starten wij volgende week een peiling onder mantelzorgers over dagbesteding. De lessen die we uit deze peiling halen, delen we met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om bij een mogelijke tweede golf de ondersteuning in de thuissituatie beter in te kunnen richten.

Update 15 juni

Gerjoke Wilmink: “niet versoepelen alléén als er een coronabesmetting op de afdeling is”

Vanaf vandaag moeten alle coronavrije afdelingen in verpleeghuizen minimaal één bezoeker per bewoner toelaten. Ook moeten verpleeghuizen die al 2 weken hebben “geoefend” met één  bezoeker per bewoners verder versoepelen naar meerdere vaste bezoekers per bewoner. De enige reden voor een verpleeghuis om dit niet te doen, is een coronabesmetting. Waar staan we nu met de bezoekregeling en wat mag er nou allemaal? 

> Lees verder op alzheimer-nederland.nl

 

Update 15 juni 13:00

Peiling: Grote nood onder mantelzorgers

Mantelzorgers van mensen met dementie worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Veel mantelzorgers houden het zelfs niet meer vol als zij niet snel meer hulp krijgen. Dit blijkt uit een recente (tweede) peiling van Alzheimer Nederland onder ruim 1000 mantelzorgers. Na de zorgwekkende resultaten van de eerste peiling, wilden we kijken hoe het nu, twee maanden later met de mantelzorgers gaat. Alzheimer Nederland maakt zich vooral zorgen om de grote groep mantelzorgers met een naaste met dementie die thuis woont. Hun situatie lijkt verslechterd ten opzichte van de eerste meting in april, aan het begin van de coronacrisis.

> Bekijk de resultaten

 

Update 26 mei 08:00

Versoepeling bezoek verpleeghuiszorg

Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuisorganisaties weer beperkt bezoek toelaten. Dit heeft minister De Jonge dinsdag 19 mei geschreven in zijn brief aan de Tweede Kamer. De Jonge maakte bekend dat tussen 25 mei en 15 juni alle verpleeghuizen die geen coronabesmetting op de afdeling hebben, weer bezoek kunnen toelaten. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een geactualiseerde versie van de handreiking versoepeling bezoekregeling verpleeghuiszorg gemaakt om binnen zorgorganisaties afspraken te maken hoe dit te organiseren. Ben je benieuwd welke 25 verpleeghuizen als eerste open gingen? Bekijk het hier. Is het verpleeghuis in jouw regio nog niet open, bel dan de cliëntenraad.

Ook bij jou in de regio zullen dus meerdere verpleeghuizen open gaan met allemaal een eigen plan. Misschien mag je nu ook zelf op bezoek bij een naaste. Hoe heb je dit ervaren? Daar zijn we heel benieuwd naar. Laat het weten door te mailen naar belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl.  

 

Update 22 mei 08:00

Impact coronacrisis op mantelzorgers

Alzheimer Nederland hield een peiling onder ruim 1000 mantelzorgers over de impact van de corona crisis op henzelf en hun dierbaren. Thuis en in het verpleeghuis.

> Bekijk de resultaten

 

Update 22 mei 07:30

Ik ben mantelzorger, waar haal ik beschermingsmiddelen?

Vandaag is de richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor mantelzorgers gepubliceerd. De richtlijn is voor mantelzorgers van een naaste met dementie die nog thuis woont. Alzheimer Nederland is blij met de ontwikkeling dat mantelzorgers ook meegenomen worden in de verdeelsleutel van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de richtlijn staat omschreven hoe je als mantelzorger om kunt gaan met de noodzakelijke zorg voor je naaste bij verdenking van corona. Bij verdenking van corona, komt de huisarts of iemand anders langs om een coronatest af te nemen. Tot de uitslag van de test bekend is, kan de mantelzorger een “korte termijn” pakket ophalen bij de apotheek. Je hebt hiervoor een indicatie nodig van de huisarts of GGD. Als de uitslag positief blijkt, kan een “lange termijn” pakket opgehaald worden. Is de uitslag negatief, dan zijn de beschermingsmiddelen niet meer nodig. Het kan verstandig zijn om de verzorging door een beperkt aantal mensen te laten uitvoeren om verdere besmetting te beperken. Lees de richtlijn voor mantelzorgers op dementie.nl.

Hoe gaat dit bij jou in de gemeenten? Laat het ons weten via belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl.

 

Update 15 mei 09:00

Gezamenlijk verzoek aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vanaf 29 april heeft de rijksoverheid het bezoek voor ouderen met een kwetsbare gezondheid die thuiswonen versoepeld. Van geen bezoek, is het advies nu om één vaste bezoeker aan te wijzen. Anders ligt vereenzaming en achteruit gang op de loer. Alzheimer Nederland, klinische geriaters en seniorenverengingen zijn blij met deze ontwikkelingen. Om dit advies daadwerkelijk in uitwerking te zien, is het nodig dat de gemeenten de regie doen. Dit verzoek hebben Alzheimer Nederland, de klinische geriaters en de seniorenverenigingen in een gezamenlijke brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten laten weten. We adviseren dat de VNG de regie neemt en de individuele gemeenten vraagt om de coördinatie op te pakken, zodat zelfstandig wonende ouderen in een kwetsbare positie door één of twee vaste bezoekers op een veilige manier worden bezocht, conform de maatregel.

Wij zijn benieuwd of jouw gemeente deze oproep heeft gehoord en daadwerkelijk de regie neemt om vereenzaming bij ouderen met een kwetsbare gezondheid tegen te gaan.

 

Update 15 mei 09:00

Versoepeling bezoekregeling in 25 verpleeghuizen

De lijst met de locaties waar de versoepeling op maandag 11 mei van start is gegaan is bekend. Je kan deze hier vinden.

Blijf op de hoogte van veranderingen rondom verpleeghuizen en de situatie thuis en wat Alzheimer Nederland hierin betekent op de Alzheimer Nederland website.

Alzheimer Nederland doet mee aan de evaluatie van deze pilot. Het zou fijn zijn om hier input van jullie van te krijgen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het volgende:

 • Hoe verloopt de communicatie met de familie?
 • Weet de familie de cliëntenraad te vinden?
 • Hoe is de sfeer rondom de bezoekersstop versoepeling: fijn, eng, niet doen, ongerust.

De evaluatie is al op 20 mei, dus komende woensdag. Mocht jou afdeling hier iets in kunnen betekenen, zou dat super zijn! Je kunt input leveren via belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl.

 

Update 15 mei 08:30

Richtlijn voor het testen van mantelzorgers op het coronavirus

Dinsdag heeft het ministerie van VWS de nieuwe richtlijnen voor het testen op besmetting van het coronavirus bij (inwonende en niet-inwonende) mantelzorgers, PGB-zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg gepubliceerd. Vanaf 18 mei wordt het testbeleid namelijk uitgebreid en kan deze groep zich ook bij de GGD of huisarts laten testen als er klachten zijn die lijken te wijzen op het coronavirus. Hier heeft Alzheimer Nederland op aangedrongen. De angst om een naaste te besmetten leeft namelijk onder mantelzorgers. Een uitslag op een test bij klachten kan deze angst wegnemen.

In afwachting van het testresultaat gelden voor de mantelzorger bepaalde leefregels. Deze verschillen voor inwonende en niet-inwonende mantelzorgers. Als de test positief is, kunnen de zorgtaken van de mantelzorger overgenomen worden. Kijk op dementie.nl voor meer informatie en de gemakkelijk leesbare versie van deze richtlijn.  

 

Update 8 mei 12:00

Handreiking bezoekregeling verpleeghuizen gereed

De handreiking voor verpleeghuizen voor het versoepelen van de bezoekregeling is vandaag openbaar gemaakt. Hierin staan alle voorwaarden, uitgangspunten en eisen beschreven om verpleeghuizen gefaseerd en gecontroleerd te kunnen heropenen. Dit start op 11 mei in 25 verschillende verpleeghuizen die geselecteerd zijn door de GGD. Ieder verpleeghuis werkt zelf de aangepaste bezoekregeling uit, samen met de cliëntenraden, de ondernemingsraad en de regiebehandelaren. Er wordt constant een balans gezocht tussen het voorkomen van besmetting met het coronavirus en de kwaliteit van leven.  

Er zijn drie voorwaarden van het kabinet die leidend zijn in het versoepelen van regels. Deze werden ook in de persconferentie van woensdag 6 mei genoemd. De voorwaarden zijn:

 1. De druk op de acute en reguliere gezondheidszorg moet beheersbaar blijven.
 2. Bescherming van ouderen, kwetsbare burgers en medewerkers in de zorg.
 3. Zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus.

We gaan nu fase één in, waarin de 25 verpleeghuizen zonder besmettingen één vaste bezoeker per bewoner mogen ontvangen.

De tweede fase is het opschalen van het aantal locaties waar bezoekersregeling versoepeld wordt. Dit is afhankelijk van de bevindingen. Mochten de uitkomsten van fase 1 goed zijn, dan start de tweede fase op 25 mei. 

We hebben de regels voor een bezoek aan het verpleeghuis bij één van de 25 locaties beschreven op dementie.nl.

> Bekijk de hele handreiking
> Meer informatie over de handreiking

 

Update 7 mei 09:00

Versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

In de persconferentie van woensdag 6 mei heeft Minister De Jonge een toelichting gegeven om te komen tot een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. ActiZ , Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl werken samen aan een handreiking voor zorgorganisaties om deze versoepeling geleidelijk en op een verantwoorde manier op te starten.

Minister De Jonge heeft aangegeven dat vanaf maandag 11 mei de eerste stap wordt gezet in de versoepeling van de bezoekregeling verpleeghuizen. Er wordt gestart met het openstellen van 25 geselecteerde verpleeghuizen. In deze locaties mag onder strikte voorwaarden, die volgen in een handreiking, één bezoeker per verpleeghuisbewoner komen. De GGD wijst per GGD-regio één verpleeghuislocatie aan. De directeur Publieke Gezondheid van de desbetreffende GGD-regio beslist welke verpleeghuislocatie mag beginnen met de aangepaste bezoekregeling.

> Lees verder

Update 21 april 14:00

Peiling: Gebrek aan ondersteuning in thuissituatie breekt mantelzorgers op

Voor mantelzorgers met een thuiswonende naaste met dementie is veel ondersteuning door de coronacrisis weggevallen. Vorige week hielden we daarom een peiling onder ruim 1.000 mantelzorgers via de Alzheimer Nederland nieuwsbrief en het Alzheimer Nederland panel. De peiling was bedoeld om cijfers op te halen over mantelzorgers tijdens de coronacrisis, maar ook om hen de kans te geven om hun verhaal bij ons kwijt te kunnen, wat velen erg op prijs stelden. De resultaten zijn niet mis.

> Bekijk de resultaten

 

Update 20 april 13:00

De richtlijnen voor de thuissituatie

Door de maatregelen van het kabinet om het verspreiden van het coronavirus te controleren, zitten duizenden mensen met dementie thuis zonder dagbesteding en huishoudelijke hulp. Hierdoor valt structuur weg en kunnen mensen met dementie onrustig worden. Ook voor mantelzorgers zorgt dit voor extra belasting. Mensen met dementie die thuiswonen, zitten nu 24/7 thuis. Hoe langer dit duurt, des te zwaarder wordt het voor de mantelzorger. Alzheimer Nederland heeft dit signaal al vroeg opgevangen en pleit voor alternatieven van de dagbesteding en ondersteuning thuis. Inmiddels zijn er door het RIVM, mede dankzij Alzheimer Nederland, richtlijnen geschreven over de dagbesteding, mantelzorgerondersteuning, huishoudelijk hulp en hulpmiddelen. We zijn blij dat ook de thuissituatie onder de aandacht is bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport én dat zorgaanbieders weten hoe ze alternatieven kunnen bieden en mantelzorgers weten wat ze kunnen verwachten. 

Lees verder

 

Update 20 april 12:45

Petitie voor ver­soepeling bezoek­regeling verpleeg­huizen

De bezoekersstop in verpleeghuizen zorgt voor schrijnende situaties. Alzheimer Nederland pleit daarom voor een verruiming van de maatregel, onder strikte voorwaarden (zie de update van 8 april). Ook het Landelijk Orgaan Cliëntenraden (LOC) is vóór verruiming van de bezoekersstop en is daarom een petitie gestart. Teken de petitie om mantelzorgers en mensen met dementie in het verpleeghuis te helpen!

 

Update 16 april 08:00

Inbreng van Alzheimer Nederland aan de Tweede Kamer voor het coronadebat

Wekelijks vergadert de Tweede Kamer over het coronavirus. Alzheimer Nederland vraagt deze week aandacht voor de diagnosestelling van dementie, alternatieven voor de ondersteuning bij dementie, richtlijn bij een besmetting in het verpleeghuis en berschermingsmiddelen voor mantelzorgers. 

Lees hier de inbreng

 

Update 16 april 07:30

Alzheimer Nederland start onderzoek naar de ervaringen van mantelzorgers tijdens de coronacrisis

Dinsdag 14 april heeft Alzheimer Nederland een vragenlijst uitgezet onder mantelzorgers over de situatie thuis of in het verpleeghuis tijdens de coronacrisis. Het onderzoek is één van onze raadplegingen om onze standpunten bij te staan. Wij peilen in dit onderzoek de behoeftes en ervaringen van mantelzorgers. Door middel van een korte vragenlijst vragen we mantelzorgers of ze zich ondersteund voelen en wat ze nodig hebben. De resultaten van dit onderzoek zullen volgende week bekend worden gemaakt. Om de ondersteuning en zorg van mensen met dementie en hun mantelzorgers tijdens de coronacrisis te verbeteren, zijn hun behoeftes en ervaringen ons uitgangspunt. De input van onze achterban is de basis van de belangenbehartiging. Dat maakt dit onderzoek zo belangrijk. Mantelzorgers kunnen de vragenlijst hier invullen. 

Heb jij voorbeelden van de dementiezorg tijdens de coronacrisis? Deel het dan met ons via belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl.

 

Update 14 april 15:00

"Het is steeds weer kiezen tussen twee kwaden"

Het zijn barre tijden voor mensen met dementie in het verpleeghuis, voor hun ongeruste families en voor de medewerkers die hun stinkende best doen. De RIVM-maatregelen zijn nauwelijks te begrijpen of op te volgen door bewoners met dementie. Toch is opvolging nodig om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Maar dat gaat ook ten koste van sociale veiligheid van bewoners en van veel verdriet van familieleden. Het is kiezen tussen kwaden. Medewerkers bedenken creatieve manieren om hiermee om te gaan. Maar het blijft een duivels dilemma stelt Alzheimer Nederland.

> Lees het hele artikel van Trouw

Update 6 april 09:00

Gerjoke Wilmink steekt vrijwilligers hart onder de riem

"Alzheimer Nederland is altijd dichtbij, en dat dichtbij zijn is nu belangrijker dan ooit. Ik vind het geweldig hoe jullie mooie en creatieve manieren zoeken om mensen in de regio te ondersteunen. Let goed op jezelf en op elkaar. Met jullie hoop ik snel op betere tijden!"

Update 6 april 08:00

Massale reacties achterban op pleidooi verruiming bezoekersstop

Op 2 april heeft Alzheimer Nederland de suggestie getoetst bij haar achterban over het versoepelen van de bezoekersstop bij verpleeghuizen. Dringende signalen (telefoontjes en meldingen) die bij ons binnenkwamen waren daarvoor de aanleiding. We hoorden vooral hoeveel verdriet en schrijnende situaties de bezoekersstop veroorzaakt. 

Op onze vraag op 2 april over wel of niet versoepelen van de bezoekersstop is massaal gereageerd. Uit de peiling blijkt dat tweederde van onze achterban het eens is met de bezoekersstop: niet met het hart maar met het hoofd. Want ondanks het intense verdriet is er begrip en ziet men de noodzaak van de bezoekersstop in.

> Lees het hele nieuwsbericht

 

Update 2 april 09:50

Regionale aanpak voor kwetsbare mensen die besmet zijn met het coronavirus.

Vorige week was Alzheimer Nederland erg ongerust over de actualisatie van de toelatingseisen tot de intensive care door artsen (NVKG, Vereno en Federatie Medische Specialisten). Patiëntenorganisaties werden namelijk niet betrokken bij deze actualisatie terwijl juist de patiëntenorganisatie het effect van maatregelen op de patiënt bewaakt.

Ons werd ook duidelijk dat andere professionals en aanbieders niet geïnformeerd waren, terwijl zij cruciaal zijn om de vereiste thuiszorg en palliatieve zorg op te schalen. Tegelijkertijd zocht Actiz juist de pers op om te benadrukken dat thuiszorg in de terminale fase beperkt zou worden en niet altijd beschikbaar zou zijn.

Heel zorgelijk allemaal en dat hebben wij vorige week en gisteren aan de orde gesteld in het corona-overleg met VWS. Immers alle mensen met dementie moeten worden geholpen met de zorg die voor hen noodzakelijk is. Helaas kan ziekte als gevolg van het coronavirus een ernstig beloop hebben. De behandeling bij een ernstig beloop is langdurig en intensief en zal plaatsvinden op de Intensive Care (IC). Op de IC wordt een patiënt wekenlang in slaap gebracht en beademt op de buik. Zo’n zware behandeling is alleen zinvol als de verwachting is dat iemand erna kan herstellen. Daarom wordt er door de behandelend arts bij elke individuele patiënt, gekeken of een intensieve behandeling wenselijk is. Dit doet de arts in samenspraak met de patiënt en/of de familie.

Als opname in het ziekenhuis of op de intensive care voor mensen met dementie die besmet zijn met het coronavirus niet wenselijk is, moet er een alternatief zijn. Dit kan door thuiszorg op te schalen of, als dat niet mogelijk is, via palliatieve units. Dat kan alleen in samenwerking met zorgaanbieders, professionals en dementieketens. In sommige regio’s is men al een heel eind op weg, maar nog niet overal. Vandaag nam VWS het initiatief met een brief waarin zij de directeuren Publieke Gezondheid van de GGD vraagt om dit te coördineren in hun regio.

De brief van VWS over de regionale aanpak voor kwetsbare mensen bestaat uit 3 belangrijke punten, namelijk behoefte/vraag, aanbod en coördinatie. De behoefte en vraag is het actuele beeld van de situatie die bekend is bij huisartsen, wijkverpleging etc. Ook geven zij de patiënt informatie en bespreken ze de risico’s van ziekenhuisopname. Wensen van de patiënt worden besproken en gerapporteerd. Het aanbod bestaat uit een regionaal corona-unit. Hierin is de zorg voor mensen die besmet zijn met het coronavirus, maar niet naar het ziekenhuis kunnen/willen, geclusterd. De coördinatie ondersteunt de partijen bij de toeleiding van de juiste zorg op de juiste plek en dus van behoefte naar aanbod.

Heb jij vragen over dementie en corona? Wij ondersteunen mantelzorgers en mensen met dementie en beantwoorden vragen via de AlzheimerTelefoon. De AlzheimerTelefoon hebben we opgeschaald om iedereen te woord te kunnen staan. Ook het webcareteam is opgeschaald om online vragen te beantwoorden. Informatie over het coronavirus voor mensen met dementie en mantelzorgers kan gevonden worden op dementie.nl. Met de NVKG hebben wij een Q&A met meest gestelde vragen opgesteld, o.a. “Klopt het dat mensen met dementie niet naar IC mogen gaan”.

 

Update 31 maart

Samen voor goede zorg thuis tijdens de coronacrisis

Alzheimer Nederland in samen met Patiëntenfederatie Nederland, KBO-PCOB, MantelzorgNL en Ieder(in) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief wordt naast waardering voor de inzet van (zorg)professionals, beleidsmakers en politiek, zorgen geuit omtrent de zorg voor thuiswonende, kwetsbare mensen. De zorg voor deze groep lijdt namelijk onder de effecten van de coronacrisis. Daarom roepen wij op om ook voor hen alles op alles gezet moet worden om de benodigde zorg en duidelijkheid te geven.
De drie hoofdpunten van de brief zijn:

 1. Zorg voor een zorgvuldig proces van ‘afschalen’ in overleg met de cliënt

Beperking van de zorg is begrijpelijk, maar moet in overleg met de cliënt en de mantelzorger gebeuren. Zorg voor voldoende contactmomenten en bepaal met elkaar de vorm van dit contactmoment. Ook is een vast contactpersoon belangrijk voor de cliënt zodat hij/zij weet waar hij/zij met vragen naartoe kan

 1. Voorzie personeel in wijkverpleging en mantelzorgers van beschermingsmiddelen

Wijkverpleegkundigen en verzorgenden moeten over voldoende persoonlijke beschermingsmaterialen beschikken. Anders loopt, naast het personeel, de groep die het meest kwetsbaar is het grootste risico. Als ook vrijwilligers gebruik kunnen maken van persoonlijke beschermingsmiddelen, levert dit een enorm potentieel op voor mensen die afhankelijk zijn van zorg thuis, de zorgprofessionals en de mantelzorgers.

 1. Geef cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers begrijpbare informatie

Als deze punten gerealiseerd kunnen worden, moet het beter mogelijk zijn om de kwetsbare burgers daadwerkelijk bescherming te bieden tegen het coronavirus. Ook kan het ervoor zorgen dat er geen onnodige onrust ontstaat of achteruitgang van de gezondheidstoestand plaatsvindt.

 

Update 26 maart 19:45

Alzheimer Nederland geeft input voor het debat over het coronavirus

Op 26 maart debatteerde de tweede kamer over het coronavirus. Het is bijna een week geleden dat de verpleeghuizen hun deuren sloten voor bezoek Een moeilijk besluit waar Alzheimer Nederland begrip voor heeft met het oog op de fysieke veiligheid van bewoners en personeel. Maar de maatregelen veroorzaken ook weer andere risico’s en leed voor de bewoners met dementie en de familie. Daarom levert Alzheimer Nederland input voor het debat.

> Lees verder

 

Update 26 maart 08:00

Een bericht van Julie Meerveld

Corona zet alles op zijn kop. Ook onze dienstverlening en ook onze samenwerking. En voor een lange periode. Gisteravond hebben we allemaal gehoord dat de maatregelen niet tot 6 april maar tot 1 juni duren. Dat is niet mis en dat betekent dat we een lange adem nodig hebben om deze periode door te komen.

> Lees verder

 

Update 24 maart 13:00

Alle Alzheimer Café bijeenkomsten en trainingen geannuleerd t/m 1 juni i.v.m. Coronavirus

In verband met de aangescherpte maatregelen van het kabinet (persconferentie van 23 maart), zijn alle Alzheimer Cafés, Alzheimer trefpunten, Alzheimer Theehuizen en andere bijeenkomsten tot 1 september geannuleerd. Ook de trainingen op locatie van Samen dementievriendelijk zijn tot en met 1 september afgelast.Wij vinden het heel vervelend dat alle fysieke bijeenkomsten geen doorgang kunnen vinden, maar kijken samen met jullie naar alternatieve contactmogelijkheden. 

> Hoe houd je contact met bezoekers van het Alzheimer Café?

 

Update 24 maart 09:30

Wat kan je als belangenbehartiger doen om de impact van corona te beperken?
 

Voor veel mensen met dementie en hun mantelzorgers is het leven nu topzwaar, angstig en onveilig. Ontmoetingscentra en andere dagactiviteiten hebben de deuren gesloten vanwege het coronavirus. Een verantwoorde keuze, maar hiermee is de structuur en zinvolle invulling van de dag voor mensen met dementie (tijdelijk) onderbroken. Het risico voor overbelasting van mantelzorgers neemt sterk toe. Zijn er binnen jouw gemeenten initiatieven om deze kwetsbare mensen te ondersteunen in deze moeilijke tijd? Zijn er plannen om net als in het onderwijs digitaal structuur aan te bieden? Wil je de gemeenten hierop bevragen? Zijn er binnen de gemeenten mooie initiatieven dan horen we dat graag!

 

Update 19 maart 21:00

Kabinet: verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen ouderenzorg tijdelijk op slot voor bezoek

Zojuist kondigde minister Hugo de Jonge (VWS) in een persconferentie samen met premier Mark Rutte verdergaande maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg in het hele land sluiten per direct hun deuren voor bezoek en alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Voor patiënten die terminaal zijn moet een uitzondering gemaakt kunnen worden, aldus de Jonge tijdens de persconferentie. Deze ingrijpende maatregel moet bewoners, hun naasten én zorgpersoneel beschermen tegen het coronavirus en duurt tot en met 6 april.

> Lees verder

 

Update 19 maart 20:00

#wevergetenjullieniet

Maak gebruik van de hashtag #wevergetenjullieniet voor alle positieve en inspirerende manieren om contact te houden met mensen met dementie in deze moeilijke tijden. 

 

Update 19 maart 09:30

Steeds meer verpleeghuizen gaan op slot: wat nu?

Alzheimer Nederland ontvangt verdrietige en boze signalen over verpleeghuizen die op slot gaan voor familie. Julie Meerveld (Alzheimer Nederland) sprak erover met Saskia Danen (dochter van vader met dementie).

> Lees verder

 

Update 18 maart 11:30

Vragen over het coronavirus en dementie? Neem contact op met jouw regiocoördinator

Onze regiocoördinatoren staan klaar om jouw vragen te beantwoorden over het coronavirus en dementie.

> Naar contactgegevens

 

Update 17 maart 12:00

Contact onderhouden met Alzheimer Café bezoekers tijdens het coronavirus

In tijden van het coronavirus is het belangrijk dat we contact houden met onze bezoekers van het Alzheimer Cafe. En dat moeten we doen op een andere manier dan we gewend zijn. We kunnen ze een hart onder de riem steken. Vertellen dat we er op afstand voor ze kunnen zijn. Daarnaast kunnen we bezoekers van relevante informatie voorzien. Bijvoorbeeld informeren over wat doe je de hele dag, hoe houd je het vol als mantelzorger?

> Lees de tips

 

Update 16 maart 14:30

Omgaan met mensen met dementie tijdens de Corona-uitbraak

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote invloed op onze samenleving, en dus ook op mensen met dementie en hun naasten. Hygiënemaatregelen zijn belangrijker dan ooit, we beperken sociaal contact, inloophuizen en Alzheimer Cafés gaan tijdelijk niet door en verpleeghuizen hebben strenge regels voor bezoek. In dit artikel geven we je tips over omgaan met je naaste tijdens deze corona-maatregelen.

> Lees meer op dementie.nl

 

Update 16 maart 11:00 uur

Coronavirus en dementie

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM. Alzheimer Nederland krijgt veel vragen over hoe het zit met het coronavirus en dementie. Hoe kwetsbaar is iemand met dementie? In hoeverre zijn extra voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus nodig? Wij schreven een artikel over wat je kunt doen, hoe je corona kunt herkennen bij iemand met dementie en geven daarin ook nog wat andere tips zoals ideeën voor activiteiten om samen te ondernemen.   

> Lees meer op dementie.nl

 

Update 16 maart 08:00 uur 

Alle Alzheimer Café bijeenkomsten en trainingen geannuleerd t/m 6 april i.v.m. Coronavirus

Alle Alzheimer Café bijeenkomsten en trainingen van Alzheimer Nederland zijn geannuleerd tot en met 6 april om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook de trainingen op locatie van Samen dementievriendelijk zijn tot en met 6 april afgelast. Wij houden de berichtgeving van het RIVM nauwlettend in de gaten en volgen de aangescherpte richtlijnen. De overheid roept daarnaast specifiek op om voorzichtig te zijn met het bezoeken van kwetsbare ouderen. 

We vinden het heel jammer dat we dit advies moeten geven, maar we rekenen op jullie medewerking en begrip. Hygiëne maatregelen en overige adviezen lees je hier.