Klankbordgroep

In dit project werken naast medewerkers ook een aantal vrijwilligers mee te denken en te adviseren: Letty Vos, Jan Timmers en Leon Pieters. Voor meer informatie kun je terecht bij de projectleider Mirella Bulsink.

Voor meer informatie neem contact op met: