Hoe ga je met gemeente in gesprek?

Belangenbehartigers André Schoonderbeek en Joep Koch ontwikkelden een instrument om met gemeenten in gesprek te gaan over hun aanpak om dementievriendelijk te worden of te zijn. Ze lichten graag alvast een tipje van de sluier op. Wil je weten hoe je zelf met het instrument aan de slag kunt gaan? Kom dan in april, mei of oktober naar de Masterclass lobby in de gemeente, speciaal voor lokale en regionale belangenbehartigers.

Alle gemeenten zijn het er wel over eens dat er voldoende passende voorzieningen moeten zijn voor mensen met dementie. Ook moeten zij kunnen rekenen op begrip van hun omgeving, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen blijven meedoen in de samenleving. “De meeste gemeenten zijn welwillend en begripvol, maar daar wil het nog wel eens bij blijven. Want als je vervolgens vraagt naar wat er concreet is ondernomen, dan blijft het vaak stil”, zegt André Schoonderbeek, belangenbehartiger bij de afdeling Breda. Samen met Joep Koch, belangenbehartiger bij de afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard, bedacht hij een handig, maar vooral praktisch instrument om de dementievriendelijkheid van gemeenten in kaart te brengen. Ze doen dit door samen met gemeenten een vragenlijst te doorlopen, die is gebaseerd op alle belangrijke thema’s op het gebied van dementie, die zijn ontleend aan de Focusbrief dementie 2019 voor gemeenten van Alzheimer Nederland: voorlichting, informatie en participatiebevordering, deskundigheidsbevordering, ondersteuning van mantelzorgers, respijtzorgvoorzieningen, afstemming van hulp en ondersteuning, kennis van de omvang van de problematiek, beleids- en planvorming. De score op al deze thema’s wordt visueel gemaakt in een spinnenwebdiagram, zodat in één oogopslag te zien is hoe gemeenten ervoor staan op het gebied van dementievriendelijkheid. 

Vooruitgang

“Ons instrument is beslist niet bedoeld om gemeenten de maat te nemen, maar om te zorgen dat er vaart komt in de ontwikkeling van dementievriendelijkheid. We willen niet vinken, maar vonken”, vertelt Joep. “De uitkomsten van de evaluaties stellen ons in staat om de gesprekken met gemeenten beter te structureren: wat gaat er al goed, wat is er nog niet goed geregeld en op welke manier zouden wij kunnen helpen om dat beter voor elkaar te krijgen? Denk op het gebied van deskundigheidsbevordering bijvoorbeeld aan het organiseren van trainingen GOED omgaan met dementie voor baliepersoneel van gemeenten”, zegt Joep. “Bovendien helpt het onszelf om onze eigen focus op de belangrijkste thema’s op het gebied van dementievriendelijkheid vast te houden.” Een ander, bijkomend voordeel is dat het instrument de vooruitgang over tijd kan meten, simpelweg door de vragenlijst een half jaar later opnieuw te doorlopen. Ook kan het worden ingezet om onderlinge verschillen tussen gemeenten in kaart te brengen. Wat onderlinge competitie kan immers geen kwaad, omdat de noodzaak om actie te ondernemen onverminderd groot is. “Mensen met dementie moeten steeds langer thuis blijven wonen, maar zijn daarbij afhankelijk van hun maatschappelijke omgeving. Toch weten nog te veel mensen nog steeds niet hoe ze het beste met dementie kunnen omgaan”, zegt André. Door die handelingsverlegenheid blijven mensen liever helemaal weg. “Ik zie dat mensen met dementie niet zelden binnen een jaar alleen achterblijven, al dan niet met hun mantelzorger. Hun hele omgeving is dan afgehaakt. Wij willen dat gemeenten hun burgers voorlichten, zodat mensen met dementie en hun mantelzorgers er niet alleen voor staan, langer thuis kunnen blijven wonen en ook langer kunnen meedoen in de samenleving.”

Goed gesprek

Het instrument van André en Joep is overigens niet nieuw: ook in de regio Noord-Brabant en in Noord-Holland zijn manieren ontwikkeld om de dementievriendelijkheid van gemeenten inzichtelijk te maken. Wel vinden André en Joep dat belangenbehartigers in andere regio’s ook moeten kunnen profiteren van de ontwikkelde instrumenten. Joep: “We zien het als een middel om het gesprek met gemeenten op gang te brengen. Uiteindelijk gaat het niet zozeer om ons instrument, maar om het gesprek dat je als belangenbehartiger met de gemeente voert. Door in te zoomen op wat er goed gaat en wat er beter zou kunnen, is het instrument een erg handig hulpmiddel voor het bepalen van de koers van dat gesprek.” Daarnaast is het volgens André een perfecte manier om van vrijblijvendheid af te komen. “Ondanks alle goede wil, beloften en plannen gebeurt er vaak nog te weinig. Zorg en ondersteuning bij dementie is voor gemeenten een ingewikkeld vraagstuk, waar bovendien veel verschillende partijen en belangen bij betrokken zijn. Daar kunnen ze best wat hulp bij gebruiken. Zie het daarom als een handig hulpmiddel in het proces om de ontwikkeling die je samen voorstaat ook daadwerkelijk te realiseren. Wij merken dat we zelf veel profijt hebben van ons instrument. Daarom stellen we het graag beschikbaar aan belangenbehartigers in andere regio’s.”

Meer weten?

Wil je meer weten over de werking en het gebruik van het evaluatie-instrument van André en Joep? Ze vertellen er alles over tijdens de Masterclass lobby in de gemeente op 16 mei 2019 (Endhoven) en 29 oktober 2019 (Zwolle).

Lees meer

"Mijn droom voor een dementievriendelijk Drenthe"

frans_klein.jpg

Lees verder

"Een centraal loket voor vragen, dát is mijn wens!"

jan_lans_klein.jpg

Lees verder

"Belangenbehartiging is een kwestie van gewoon doen"

fred_klein.jpg

Lees verder