Hoogtepunten belangenbehartiging najaar 2019

Als belangenbehartigers zijn we constant bezig om de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en mantelzorgers te verbeteren. Dit doen we op veel verschillende manieren, zowel nationaal als regionaal. Om het jaar feestelijk af te sluiten, hebben we de hoogtepunten van de belangenbehartiging verzameld.

Gouden vergeet-mij-niet speldje vrijwilliger met dementie

Met het gouden speldje zetten wij jaarlijks iemand in het zonnetje die helpt onze doelstellingen te bereiken. Henk van Pagée, die zelf dementie heeft, ontving het eerste speldje van onze directeur Gerjoke Wilmink.

Lees het verslag

Nationale strategie dementie


Op 4 december presenteerde het ministerie van VWS een overkoepelend dementieprogramma. Dit was één dag later dan de Nationale Strategie Dementie van Alzheimer Nederland. Hoe dit zit? Lees vooral verder.

Kerst Leestip: Nationale Strategie Dementie

 

Dementie-Event en Alzheimer Europe Congres

Met een polonaise werd woensdag 23 oktober het Dementie-Event afgesloten in het World Forum in Den Haag. Voor het tweede jaar organiseerde Alzheimer Nederland deze ontmoetingsdag speciaal voor mensen met dementie en hun naasten.

Meer weten?

Rapport “als het thuis niet meer gaat”

Hoe gaat het met mantelzorgers in de laatste periode dat hun naaste nog thuis woont? Maar liefst 6.000 mantelzorgers deden mee aan ons onderzoek “Als het thuis niet meer gaat.” Opvallend resultaat: slechts 6% van de mantelzorgers ontvangt respijtzorg in de laatste periode thuis.
 

Het volledige rapport

Masterclass Lobby in de gemeente

Hoe zorgen we ervoor dat gemeenten dementievriendelijk beleid maken? Op 29 oktober leerden belangenbehartigers uit diverse afdelingen hoe ze het gesprek aan konden gaan met gemeenten. Belangenbehartigers Fred Cohen, Joep Koch en André Schoonderbeek gaven handvatten om met gemeenten in gesprek te gaan.

Lees meer over deze masterclass

Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 wordt de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. De wet regelt dat onvrijwillige zorg alleen mag worden toegepast bij mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie als het écht niet anders kan. Zo zorgt de wet voor een betere rechtsbescherming van mensen met dementie.

Wat kan ik doen?

Helden achter de voordeur

Casemanagers dementie zijn de steun en toeverlaat voor mensen met dementie en hun naasten. Om hun belang te benadrukken, overhandigden we aan Tweede Kamerleden een boekje met portretten van casemanagers. Het boekje ligt bij vele huisartsenpraktijken door heel Nederland.

Vraag gratis exemplaar aan 

Vooruitblik 2020

Er staat nu al veel op de planning voor 2020. Dat is goed, want als belangenbehartiger zorgen wij ervoor dat we de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en naasten verbetert. Wat kun je binnenkort verwachten?

Josephine Lambregts nieuwe medewerker Belangenbehartiger

Het zal jullie niet zijn ontgaan, maar vanaf oktober is Anne-marie Bruijs niet meer werkzaam bij Alzheimer-Nederland. Anne de Boer heeft tijdelijk een aantal taken van Anne-marie overgenomen. Vanaf 1 februari zal Josephine Lambregts beginnen als vaste medewerker belangenbehartiging en deel uitmaken van ons team. Sommigen van jullie kennen haar als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland of als regio-coördinator Midden Nederland, de rol waarin ze vanaf 2016 werkzaam is geweest. Josephine is iemand die veel energie krijgt van samenwerken met de vele vrijwilligers om Nederland dementievriendelijker te maken en te luisteren naar de mensen met dementie. Belangenbehartiging speelt daar een cruciale rol in en ze ziet erg uit naar de nieuwe uitdaging als medewerker belangenbehartiging. Jullie zullen haar op korte termijn ontmoeten!

Focusbrieven

Er wordt alweer hard gewerkt aan de focusbrieven voor de gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoren. Hiervoor hebben een aantal belangenbehartigers zich aangemeld. Zij zitten in de zogenoemde Denktank. De Denktank bestaat uit Jan Vermeulen (afdeling Arnhem), Jan Heining (afdeling Oost Veluwe), Eveline Vosters (afdeling Zuidoost-Brabant), Corien de Steketee (afdeling Nunspeet), Charley Erkens (afdeling Veluwe Vallei Grebbe), Francoise Companjen (afdeling Haaglanden), Ad Versteeg (afdeling Goeree-Overflakkee/Hoeksche Waard) en Wim Zwanenburg (afdeling Midden-Kennemerland). Begin februari zullen de focusbrieven af zijn en aan jullie gestuurd worden. De focusbrieven dienen als houvast voor het gesprek met de gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Ook geeft het hen een overzicht van de belangrijkste punten voor goede dementiezorg

Dementiescan voor gemeenten

Hoe ga je het gesprek aan met gemeenten over hun dementiebeleid? Joep Koch en André Schoonderbeek hebben hiervoor een hulpmiddel voor belangenbehartigers ontwikkeld:de Dementiescan voor gemeenten. Op 22 januari wordt dit online hulpmiddel gelanceerd tijdens een bijeenkomst in Amersfoort. Vanaf dat moment is de Dementiescan voor gemeente beschikbaar voor belangenbehartigers. Zoals Joep Koch zelf zegt: “Met de Dementiescan help je gemeenten bewust te worden over dementievriendelijkheid én om hiermee aan de slag te gaan.”

Dementiemonitor 2020

Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een groot onderzoek uit onder mantelzorgers. Met de resultaten van dit onderzoek vragen we aandacht voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook helpen de resultaten ons om advies te geven over de verbetering van regionale dementiezorg. In maart 2020 zal dit grote onderzoek weer plaatsvinden. Het is belangrijk dat veel mantelzorgers deze monitor invullen. Daarom aan jullie de vraag om ons in maart te helpen met de verspreiding van de vragenlijst.

Ervaringen van mantelzorgers over de ondersteuning bij dementie door gemeenten

In november 2019 is het Alzheimerpanel geraadpleegd over de ondersteuning dementie door gemeenten. 674 mantelzorgers hebben een vragenlijst ingevuld. Het onderzoek laat zien dat de gemeenten in Nederland nog veel kunnen doen op het gebied van ondersteuning dementie en dementievriendelijkheid. Voor ons als belangenbehartigers is er dus ook nog genoeg te doen. Het overzicht kan jullie helpen in het onderbouwen van aanbevelingen tijdens een gesprek met de gemeente.

Het Alzheimerpanel in een nieuw jasje

Het is bij jullie waarschijnlijk wel bekend: ons Alzheimerpanel. Het Alzheimerpanel is een groep van mantelzorgers die ongeveer 6x per jaar een vragenlijst invullen over een actueel thema. Dit geeft ons snelle cijfers waarmee we onze standpunten kunnen versterken. Vanaf 2020 wordt dit panel uitgebreid met mensen met dementie, vrijwilligers, belangenbehartigers, zorgprofessionals, en nog een aantal groepen. Zo kunnen we hen net als mantelzorgers structureel vragen naar hun ervaringen en ideeën.