Ik geef de pen door aan… Bart en Jacqueline uit Amersfoort

Jacqueline Duijvesteijn_0.jpg

Nog maar anderhalf jaar geleden begon ons avontuur met een voorstelbrief aan de collectanten op de volgende wijze:

alz… we u alvast heel erg mogen bedanken dat u tijd wilt vrijmaken om te collecteren!

alz… we onszelf even mogen voorstellen: wij zijn Bart en Jacqueline Duijvestijn, de nieuwe organisatoren/coördinatoren/collectanten van de collecte voor Alzheimer Nederland in Amersfoort-Kattenbroek. Een stichting waarvan het doel ons erg inspireert: nadat onze (schoon-)vader na een kortstondig verblijf op een gesloten afdeling twee jaar geleden is overleden aan de gevolgen van Alzheimer, hielden we sterk het gevoel actief te willen blijven in deze bijzondere, soms ongrijpbare wereld van Alzheimer.

alz … u het leuk vindt om kennis te maken met de andere collectanten, dan kan dat op woensdagavond 31 oktober vanaf 20 uur bij ons thuis. De koffie/thee wordt vers gezet. Op dat moment doen we ook de verdeling van de materialen (collectebus, folders en routes).

alz … u tijdens de collecteweek een vereniging (sport/hobby) bezoekt, zou u de collectebus ook mee kunnen nemen. Denk er wel aan de bus niet onbeheerd achter te laten.

alz… u verder wilt lezen over Alzheimer en de gang van zaken tijdens de collecteweek kunt een kijkje nemen op de website : www.alzheimer-nederland.nl

Bovenstaande informatie was gericht aan de collectanten die twee jaar eerder al eens hadden gelopen. In 2016 was er door omstandigheden geen collecte en zijn wij gevraagd de organisatie en coördinatie op ons te nemen. We hebben binnen ons adressenbestand het aantal collectanten kunnen uitbreiden, onder andere met veel ouders van oud-leerlingen van de school waar ik werkte. Je eigen netwerk gebruiken en vragen of de collectant ook nog wil nadenken over wie zij nog kennen. Zo breidt het aantal collectanten vanzelf uit.

"Straatje onbemand? Die pak ik dan nog wel even mee!"

De wijk Kattenbroek is een ‘nieuwbouwdorp’ op zichzelf in de gemeente Amersfoort. Omdat er geen overdracht van een vorige coördinator was, konden we na de goede basisinfo van relatiebeheerder Ellen Verschoor onze eigen draai aan de organisatie geven. Een basisgroep collectanten, wiens inbreng we belangrijk vinden, is fijn om mee verder te werken. Die basisgroep verandert natuurlijk wel eens van samenstelling door vakantie, ziekte of werkrooster, maar het komt altijd weer goed door de loyaliteit van de collectanten naar elkaar. “Straatje of wat onbemand? Die pak ik dan nog wel even mee!” We kunnen het op deze manier regelen omdat we in een periode van twee weken bijna dagelijks een mail-update versturen. Volgend jaar doen we dat met toestemming van de collectanten in een tijdelijke app-groep.

Samen met kind

Afgelopen collecte liepen enkele collectanten samen met hun kind. Dat leverde niet alleen veel mooie reacties op (en misschien ook wel een hogere opbrengst), maar ook veel waardering van ons. De kinderen krijgen net als de andere collectanten een kleine attentie na het tellen van de opbrengst. Vorig jaar een highlight-stift, dit jaar zelfklevende memoblaadjes. We hebben ook veel waardering voor twee 16-jarige vriendinnen die extra hebben geholpen in het kader van een stage-opdracht voor school. We hebben het erg gezellig gehad met elkaar!

Kortom: schakel zoveel mogelijk hulp in, ook via de collectanten zelf! Op deze manier creëer je een gezamenlijk gevoel van de noodzaak, verantwoordelijkheid en voldoening van een intensieve collecteweek. Op naar november 2019!