"Ik pleit voor cultuurspecifieke zorg bij dementie in mijn gemeente"

decy_bewerkt.jpg

6 augustus 2018

Rubriek het stokje -  profielschets van een vrijwilliger. De vrijwilliger mag het stokje doorgeven aan iemand van een andere afdeling. Deze keer Decy Eysma, die 'het stokje' gekregen heeft van Patricia van den Bercken.

Naam: Decy Eysma
Leeftijd: 63 jaar 
Woonplaats: Vught
Getrouwd/kinderen? 
Ja, ik ken mijn man al 40 jaar! We hebben een  dochter van 27 die in Amsterdam woont, werkt en studeert.

Omschrijf jezelf in drie woorden
Verbinder, breed geïnteresseerd, meer van de mensen dan van de dingen.

Wat is je functie bij Alzheimer Nederland? En sinds wanneer?
Sinds september 2017 ben ik gestopt met werken en geniet nu van mijn pensioen. Ik heb 36 jaar fulltime gewerkt in de professionele ouderenzorg, in directie- en bestuursfuncties. Als laatste in Eindhoven. Met al die ervaring ben ik meteen bestuurslid van Alzheimer Nederland, regio Den Bosch e.o. geworden. En natuurlijk met als aandachtsgebied belangenbehartiging, samen met een collega.

Waarom ben je vrijwilliger geworden?
Ik wil graag (maar nu dichter bij mijn woonomgeving) blijven bijdragen aan betere ondersteuning voor mensen met dementie en hun omgeving. Bovendien heb ik Indische roots en voor de oudste generaties binnen de Ned-Indische en Molukse doelgroep is echt cultuurspecifieke zorg nodig. Ook - of juist - ingeval van dementie. Maar dat doe ik voornamelijk in Eindhoven: als Indisch Netwerk zoeken we daarin ook contact met die regionale afdeling van Alzheimer Nederland.

Waarom heb je voor deze vrijwilligersfunctie gekozen?
Behartigen van de belangen van deze doelgroep blijft hard nodig. Juist nu. Vanaf het begin in mijn loopbaan heb ik altijd o.a. als aandachtsgebied de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers gehad. Van huis uit ben ik ook klinisch psychogerontoloog. Ik werkte in de negentiger jaren al samen met pioniers als Bere Miesen (concept Alzheimer Café) en Cora van der Kooij (belevingsgerichte zorg). Maar in mijn laatste functie ook vanuit  inzichten van vernieuwers als Anne-mei The (de Sociale Benaderingswijze) en Dolf Bekx (Böhm).

Wat geeft jou energie als vrijwilliger?
Teamwerk. En als het resultaat is dat de oudere waar het om gaat of zijn naaste er ook echt iets van merkt. Niet alleen morgen en overmorgen, maar juist vandaag en nu.

Wat is het je het meest bijgebleven in je werk als vrijwilliger?
De trouw en loyaliteit tussen mensen. Het is echt mensenwerk op maat.

Aan wie geef je het Stokje door?
Aan Mart van de Vorst, die enkele jaren geleden ook meteen na haar pensioen zich is gaan inzetten voor Alzheimer Nederland, regio Eindhoven. Een harde werker, die liever niets half wil doen! 

Lees ook:

"Mijn droom voor een dementievriendelijk Drenthe"

frans_klein.jpg

Lees verder

"Een centraal loket voor vragen, dát is mijn wens!"

jan_lans_klein.jpg

Lees verder

"Belangenbehartiging is een kwestie van gewoon doen"

fred_klein.jpg

Lees verder