Calamiteitenplan voor het Alzheimer Café

Tijdens een Alzheimer Café bijeenkomst kunnen zich calamiteiten voordoen, zoals bezoekers die onwel worden of een brand die uitbreekt in het gebouw. Het is goed om hier op voorbereid te zijn zodat je weet hoe te handelen. We hebben informatie hierover samengebracht in één document ‘Calamiteitenplan’. Het document bevat een korte toelichting over aansprakelijkheid en verzekering van vrijwilligers en de rol van het bestuur bij eventuele calamiteiten. Het calamiteitenplan bevat tevens een invulformulier ‘Checklist calamiteiten’. Belangrijk om de checklist regelmatig op juistheid te checken. Informeer bij het opstellen van een calamiteiten/preventie plan bij je locatie wat er al ligt. Mogelijk kan je dat plan gebruiken of aanpassen.

Download calamiteitenplan