We verzamelden input van honderden vrijwilligers door middel van een waarderend onderzoek, gesprekken tijdens regio overleggen en de Adviesraad Alzheimer Cafés. Daarmee gaan we nu hard aan de slag. 

Voortgang 

De eerste stappen zijn gezet! De eerst drie themagidsen zijn ontwikkeld, maar we gaan natuurlijk door. Onder andere met: 

 • Behoeftenonderzoek onder mensen met dementie en hun naasten. Wat waardeert men, waarom komen anderen ook niet?   

 • Uitbreiding workshopaanbod en manieren om onderling uit te wisselen 

 • Themagidsen met nieuwe thema’s 

 • Aanvullend videomateriaal ter voorbereiding of inzet tijdens het Alzheimer Café 

Onderzoek 

Olga Plokhooij & Soraya Arou-Gouya hebben voor Alzheimer Nederland waarderend onderzoek gedaan naar de Alzheimer Cafés. Het doel: komen tot een door vrijwilligers gedragen advies over de toekomst van het Alzheimer Café waarbij geleerde lessen in kaart zijn gebracht en worden benut. Aan de hand van deskresearch, een digitale enquête, interviews, herhaaldelijke input van de begeleidingsgroep én twee online dialoogsessies is het rapport tot stand gekomen. Download volledig rapport of lees het nieuwsbericht.

Verslag regio-overleggen

Lees het verslag van de laatste regio-overleggen met nuttige tips en trics van andere Alzheimer Café vrijwilligers.

Adviesraadleden 

Naast input uit het waarderend onderzoek en de regio overleggen, gaan we in gesprek omtrent de nieuwe materialen, ideeën en toekomstplannen met de adviesraad Alzheimer Cafés. Deze bestaat uit:  

 • Christa Vogel | Alzheimer Café Overbetuwe & ervaringsdeskundige 

 • Ab Kroon | Alzheimer Café Tilburg 

 • Janette van Eijk | Bestuurslid Alzheimer Cafés afdeling Oost-Gelderland 

 • Kees Spapens | Alzheimer Café Roermond 

 • Riet Middelhoek | Bestuurslid Alzheimer Cafés afdeling Haaglanden

 • Teije Hooghiemstra | Bestuurslid afdeling Midden-Kennemerland 

 • Arie Slob | Voorzitter afdeling Drechtsteden & Alblasserwaard 

 • Jo Robeerst | Alzheimer Café Dukenburg  

 • Mechteld Braad | Alzheimer Café Haarlem 

 • Hub van Kerkhof | Alzheimer Café Bollenstreek 

 • Ada van der Tang | Bestuurslid Alzheimer Cafés Zuid-Holland Noord 

 • Salih Türker | Programmamanager Migranten 

 • Liesbeth van de Krol | Regiocoördinator & thema eigenaar Alzheimer Cafés 

 • Saskia Jansen | Adviseur Innovatie Regionale Hulp 

Voor meer informatie neem contact op met: