Opzet nieuw Alzheimer Café, Alzheimer Treepunt of Alzheimer Theehuis

Leven met dementie is niet makkelijk. Niet voor de patiënt en niet voor de omgeving. Daarom bestaat het Alzheimer Café (of Alzheimer Trefpunt of Alzheimer Theehuis). Tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten krijgen mensen met dementie, mantelzorgers en hulpverleners de gelegenheid om ervaringen en informatie uit te wisselen. Alzheimer Cafés worden door het hele land georganiseerd.

Het Alzheimer Café, Alzheimer Trefpunt en Alzheimer Theehuis zijn beschermde namen met daaraan verbonden kwaliteitseisen. Het is niet mogelijk een Alzheimer Café op te zetten zonder betrokkenheid van Alzheimer Nederland: de betreffende regionale afdeling in samenwerking met het landelijk bureau. Heb je ook interesse in het opzetten van een Alzheimer Café, Theehuis of Trefpunt? Neem dan contact op met jouw regiocoördinator.

Meer informatie en een praktisch stappenplan vind je in hoofdstuk 5 van de Handleiding Alzheimer Café.