PR tips voor een (startend) Alzheimer Café

Goeie publiciteit helpt om het Alzheimer Café bekend te maken. Denk hierbij aan de lokale pers via bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen, het benaderen van je contacten, maar ook aan mogelijkheden via social media.

Tips

  1. Het plaatselijke huis-aan-huiskrant blijkt de meeste aantrekkingskracht voor een Alzheimer Café te hebben, dus zorg dat je voor en zo mogelijk na het Alzheimer Café er in komt. Lever dan wel zelf de tekst aan.
  2. Een e-mail bestand van je bezoekers aanmaken in Nexios en deze elke keer uitnodigen
  3. Met de gemeente gaan praten (wmo ambtenaar, wmo wethouder) om te kijken wat zij voor je kunnen doen niet alleen op financieel gebied, maar juist ook op andere gebieden: een aantrekkelijke locatie die zij gratis incl. catering ter beschikking stellen of iemand uit hun bestand die moet re-integreren en die pr ervaringen heeft. Laat ze meedenken en biedt daarbij mogelijkheden aan. Ze willen wel, maar weten niet altijd wat ze kunnen betekenen. Nodig ze uit in je Alzheimer Café.
  4. De flyers elke keer mee laten nemen door wijkverpleegkundigen, huishoudelijke hulpen (via thuiszorg), casemanagers, praktijkondersteuners van de huisartsen en andere hulpverleners zodat mensen persoonlijk uitgenodigd worden.
  5. Maak een adressenbestand aan in Nexios voor wie je de flyers/posters en programma’s wilt sturen. Overdrijf het niet, kijk ook wat werkelijk zin heeft en wie werkelijk iets leest. Huisartsen zijn mogelijk interessant, maar praktijkondersteuners zijn veel interessanter. Bekijk ook de hulpkaart 'wat zijn relaties'.
  6. Maak voor elke keer een flyer en poster en verspreid deze. Per periode (half of heel jaar) één programma en verstuur deze beperkt. Deze is ook beschikbaar in het Alzheimer Café zelf. De tekst op de flyer/ poster is wervend, kort en krachtig en niet te vol en veel.
  7. Kijk wat je mogelijkheden zijn op social media: twitter, linkedin, facebook bijv.
  8. Naarmate je meer mensen (vrijwilligers en professionals) betrokken hebt bij je Café wordt je netwerk groter. Gebruik dus dat netwerk en maak het zo groot mogelijk.