Thema's voor in het Alzheimer Café

> Wet zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang bepaalt wanneer er zorg mag worden toegepast waar de persoon met dementie geen duidelijke toestemming voor heeft gegeven. Of zorg waar hij zich tegen verzet.

> Rechtsbescherming

Dementie vermindert het vermogen om eigen wensen kenbaar te maken. Daarom is het belangrijk om wensen vast te leggen en zaken tijdig te regelen.

> Vrijheid en veiligheid

Bij dementie komen vrijheid en veiligheid vaak onder druk te staan. Naarmate de ziekte vordert, nemen de dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie toe. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg.

> Rouw en verlies

Bij dementie raak je tijdens het hele proces langzaam maar zeker je naaste kwijt. Beetje bij beetje moet je afscheid nemen van de persoon die je zo lang hebt gekend.