Tips voor het vinden van nieuwe collectanten

 • Durf te vragen
  Vraag eens rond of er nog mensen zijn die willen collecteren. Je zult verbaast staan hoeveel positieve reacties dit oplevert.
   
 • Oproep in (print)media
  Plaats een (gratis) oproep in de krant, huis-aan-huisbladen, bedrijfsblad, kerkblad, sportblad, etc. Een standaard voorbeeld van een oproep vind je op www.alzheimervrijwilligers.nl/collecte of via je relatiebeheerder. Pas de plaats, jouw naam en contactgegevens aan en sla de oproep op. Stuur de oproep naar meerdere (kopij)adressen in de BCC van de mail.
   
 • Oproep bij vrijwilligerscentrale
  Plaats een (gratis) oproep bij de vrijwilligerscentrale in jouw regio. Overleg met de medewerkers wat je kunt doen om extra aandacht te krijgen voor dit bericht. Wellicht kunt je er flyers neerleggen en een afspraak maken om aan te geven wie je zoekt.
   
 • Print en verspreid een oproep
  Print de oproep uit en hang hem op bij de supermarkt, bibliotheek, gemeentehuis, buurtcentrum, op elk prikbord dat je tegenkomt en op plekken waar (veel) mensen langskomen.
   
 • Verspreid wervingsflyers
  Leg wervingsflyers neer bij de bibliotheek, op (de basis)school, in het buurthuis, bij de apotheek, bejaardentehuis en overal waar ruimte is en mensen komen die kunnen collecteren. Wel de datum van de collecteweek toevoegen, die staat er niet meer standaard op.
   
 • Oproep online
  Zet de collecte als ‘evenement’ op Buurtlink of op NEXT DOOR. Dit blijft dan tot en met november staan. Iedereen die inlogt ziet dan de oproep verschijnen. Vraag je vrienden, kennissen en collectanten hetzelfde te doen, zodat het in veel verschillende buurten te lezen is.
   
 • Oproep op social media
  Plaats een oproep op Facebook, Twitter of LinkedIn, vraag je collectanten om hetzelfde te doen.
   
 • Boek een kraampje
  Boek een kraampje op de (week)markt, braderie, beurs of rommelmarkt en vraag mensen die langskomen of ze willen collecteren. Wervingsmateriaal om de kraam mee in te richten en uit te delen kun je via jouw relatiebeheerder regelen. Eventuele kosten vergoeden we. Je kunt ook aansluiten bij de regionale afdeling die veelal op markten/beurzen staat met voorlichting.
   
 • Brief voor nieuwe bewoners
  Doe een briefje in de bus bij mensen die nieuw zijn komen wonen in de (nieuwbouw)wijk. Een voorbeeldbrief is verkrijgbaar via jouw relatiebeheerder.
   
 • Benader een Alzheimer Café
  Bezoek het Alzheimer Café in de buurt en vraag of zij een oproep willen doen (of vraag of je dit zelf mag doen) en noteer de contactgegevens, zodat je hen kunt benaderen.
   
 • Ga de wijk in
  Wandel in het voorjaar bij lekker weer door de straten waar je geen collectanten hebt. Begin een praatje met mensen die in de tuin aan het werk zijn of die hun hond uitlaten en vraag of ze in die straat willen lopen tijdens de collecteweek.
   
 • Organiseer een collecteavond
  Organiseer een collecteavond met jouw koor, de sportclub, collega’s van werk, vrienden, familie, etc. Maak het extra leuk door voor-/achteraf gezamenlijk iets te eten/drinken en na afloop gezamenlijk de opbrengst te tellen.
   
 • Ga zelf extra collecteren
  Collecteer zelf in de straten waar nog niemand loopt. Vraag bij degene die geeft en betrokkenheid toont of hij/zij volgend jaar deze straat wil lopen.
   
 • Benader een middelbare school
  Benader een middelbare school die nog met de maatschappelijke stage werkt, vaak wil een aantal leerlingen wel collecteren. Zij kunnen dan samen bij bijv. een winkelcentrum staan of een wijk opvullen die nog niet gelopen wordt.
   
 • Samen evalueren
  Evalueer na de collecte met de collectanten. Dit motiveert hen om volgend jaar weer mee te doen. Vraag direct of alle collectanten in hun netwerk willen kijken wie wil/kan helpen, zodat het enthousiasme leidt tot uitbreiding.

Tot slot

Maak het persoonlijk. Voor al deze werving geldt: vermeld zo mogelijk jouw eigen naam en telefoonnummer i.p.v. het algemene nummer van Alzheimer Nederland. Mensen ‘gunnen’ het eerder aan een bekende en/of dorpsgenoot met hetzelfde netnummer dan aan een anonieme organisatie of 06- nummer. Spreek ook in de ‘ik’ vorm: ‘ik ben op zoek naar collectanten voor mijn wijk/buurt’, dat maakt het persoonlijker en de drempel lager. Veel succes gewenst bij het vinden van nieuwe vrijwilligers!