Collectebussen binnen de afdeling

Elke afdeling kan beschikken over eigen collectebussen. Eén voor de afdeling en één voor elk Alzheimer Café. De opbrengst hiervan is bedoeld voor de eigen afdeling en je bepaalt dus als afdeling hoe dit geld wordt besteed. Op het Vrijwilligersplein vind je alle relevante informatie hierover: https://www.alzheimervrijwilligers.nl/collecteprotocol-regionale-afdelingen.

De eigen collectebussen kunnen op de volgende manieren worden ingezet:

  • Plaats een collectebus op de boekentafel van het Alzheimer Café.
  • Richt een informatiekraam in, met collectebus t.b.v. evenementen of bijv. in de centrale hal van een ziekenhuis, supermarkt, tuincentrum, etc.
  • Vraag aan lokale supermarkten of je mee mag doen aan een statiegeld actie.
  • Doe een project met basisscholen, bijvoorbeeld door de kinderen statiegeldflessen op te laten halen of te collecteren (samen met hun ouders). Dit kun je eventueel combineren met het voorlichtingsproject ‘Jong adopteert oud’ (vraag hierover informatie aan bij de je regiocoördinator)

Duidelijke afspraken

Maak duidelijke afspraken met de supermarkt of andere organisatie over doel van de opbrengst en over bankrekeningnummer/kenmerk (om misverstanden te voorkomen).

Daarnaast is er natuurlijk ook de landelijke collecteweek (in de 1e volle week van november). Dit wordt georganiseerd vanuit het collecte bureau van Alzheimer Nederland en staat in principe los van de afdeling. Wel zijn er samenwerkingsmogelijkheden. Het gaat immers allebei om activiteiten in de regio. Ga dus vooral op zoek naar de win-win:

  • Wissel vacatures uit: wellicht willen collectanten iets doen voor de afdeling en andersom. Bovendien kun je elkaars netwerk inzetten om de vacatures te verspreiden of bijvoorbeeld gezamenlijke wervingsacties doen.
  • Maak als afdeling een online collectebus aan en verspreid deze via de online communicatiekanalen van de afdeling. Stimuleer daarnaast jouw afdelingsvrijwilligers om een eigen online collectebus aan te maken. Hoewel de opbrengst naar de landelijke organisatie gaat, is het wel een manier om zichtbaar te zijn als afdeling.
  • Benader bedrijven of gemeentes of ze mee willen doen aan de collecte, door bijvoorbeeld medewerkers in ‘de tijd van de baas’ te laten collecteren. Dit kun je in ruil doen voor bijvoorbeeld een voorlichtingsbijeenkomst voor medewerkers.

Jouw regiocoördinator kan je desgewenst in contact brengen met het collecte bureau. Op die manier weet je precies welke vacatures er zijn in jouw werkgebied. Ook kun je samen met een relatiebeheerder optrekken in het benaderen van supermarkten of andere bedrijven en organisaties in jouw werkgebied. Ook hier geldt: stem goed af wat voor de afdeling en wat voor de landelijke organisatie bedoeld is.

Toolkit

De Toolkit Fondsenwerving bevat alle materialen en voorbeelden die je nodig hebt voor het werven van fondsen binnen jouw regio. De digitale toolkit is aan te vragen via jouw regiocoördinator of secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl.