Donateurs

Naast giften van sponsoren, vermogensfondsen of andere organisaties is het uiteraard ook mogelijk om giften te ontvangen vanuit donateurs. Ook particuliere personen kunnen een bedrag geven aan de afdeling, een specifiek project en/of activiteit. Dit kan bijvoorbeeld via een eenmalige of structurele gift, maar ook door een periodieke schenking. In bijzondere gevallen kan het zo zijn dat een persoon Alzheimer Nederland opneemt in zijn of haar testament.

Alle relevante informatie over particuliere donaties vind je hier: https://www.alzheimer-nederland.nl/doneren

Bestedingsplan bij geoormerkte gift

Afdelingen van Alzheimer Nederland ontvangen soms giften waarbij de schenker aangeeft dat de gift voor een specifieke regio en/of voor een specifiek project of activiteit bestemd is. In het kader van de regelgeving binnen het CBF moeten geschonken gelden aangewend worden binnen een overzienbare termijn van 3 tot 5 jaar. Daarom wordt voor het geschonken bedrag een bestedingsplan gemaakt dat voorziet in besteding van het bedrag binnen een termijn van maximaal 5 jaar en dat in overeenstemming is met de doelstellingen van Alzheimer Nederland.
Als afdelingen de schenking willen bestemmen voor een nieuwe activiteit of willen gebruiken als extra bijdrage voor een bestaande activiteit, dan maakt men daarvoor een bestedingsvoorstel. Om duidelijkheid te hebben over gemaakte afspraken, zowel naar toekomstige besturen als naar Alzheimer Nederland, is het goed om de zaken schriftelijk vast te leggen.

Toolkit

De Toolkit Fondsenwerving bevat alle materialen en voorbeelden die je nodig hebt voor het werven van fondsen binnen jouw regio. De digitale toolkit is aan te vragen via jouw regiocoördinator of secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl.

In de toolkit vind je o.a.

  • Voorbeeld bestedingsplan