Ondersteuning/samenwerking landelijk kantoor

Vanuit het landelijk kantoor in Amersfoort onderhouden we contacten met landelijke bedrijven, vermogensfondsen en stichtingen. Een overzicht met voorbeelden van deze organisaties vind je in een van de voorbeelddocumenten in de Toolkit. Mocht je een ingang hebben bij een van deze landelijke organisaties en een aanvraag willen doen voor ondersteuning van een specifiek project, overleg dan eerst met de collega’s van het landelijk kantoor. Mocht je al aanvragen hebben lopen bij bepaalde landelijke fondsen, informeer ons dan ook hierover. Door samen te werken kunnen we gebruik maken van elkaars kennis en kijken naar een optimaal resultaat. Uiteraard kunnen onze collega’s in Amersfoort ook meedenken met een mogelijke gezamenlijke propositie.

Het landelijk kantoor in Amersfoort zal voor projecten en onderzoeken aanvragen indienen bij de landelijke (vermogens) fondsen en bedrijfsfondsen. Deze grotere projecten en onderzoeken sluiten het meest aan bij de statutaire doelstellingen van de landelijke fondsen.

Vanuit jouw afdeling is het mogelijk en ook het meest kansrijk om bij lokale (vermogens) fondsen aanvragen in te dienen voor een lokaal project zoals ‘het Alzheimer Café’ of andere promotionele activiteiten in de regio.

Cadeautjes met betekenis

Door het dragen van het Vergeet-mij-niet-speldje, de Vergeet-mij-niet-sleutelhanger en/of het Vergeet-mij-niet-hangertje, laat je zien dat we mensen met dementie en hun naasten niet vergeten. Deze mooie producten kun je uiteraard zelf dragen, maar ook geven aan donateurs, sponsors en ambassadeurs. Mensen die mensen met dementie en hun naasten een warm hart toedragen en betrokken zijn in de strijd tegen dementie. Naast de vergeet-me-niet-producten bieden we ook een bijvoorbeeld een mooie dichtbundel.
We bieden de producten aan onze achterban aan via
www.alzheimer-nederland.nl/cadeautjes . Met de aankoop steunt men de strijd tegen dementie.

Als afdeling kun je deze informatie delen via jouw communicatiekanalen.

Speldjes:

Iedereen mag gratis 1 Vergeet-mij-niet-speldje bestellen (en kan -indien gewenst vervolgens een kleine donatie doen als bijdrage in de kosten). Na vele verzoeken om meerdere exemplaren te kunnen bestellen, verkopen we de speldjes nu ook per setje van 10, 25 of 50 exemplaren, voor 1 euro per speldje.

Afdelingen kunnen de setjes speldjes tegen een gereduceerd tarief bestellen: (20 euro per setje van 25 speldjes), via de online webwinkel: webwinkel.alzheimer-nederland.nl. Je kunt de speldjes vervolgens naar eigen inzicht verspreiden, bijvoorbeeld in de Alzheimer Cafés. Dat kan gratis of betaald (we hanteren als richtprijs: max. 2 euro per stuk).

(Op de sleutelhanger en hangertjes is helaas geen korting mogelijk voor Afdelingen.)

Webwinkelmaterialen

De secretaris van de afdeling (of de bestelgemachtigde van een Alzheimer Café) bestelt in de webwinkel voor het bestuur materialen zoals briefpapier, informatiefolders, brochures, badges, visitekaartjes en pr-materialen. Briefpapier en enveloppen kunnen ieder kwartaal besteld worden. Het advies is om voldoende te bestellen waarbij je rekening kunt houden met mailingen, activiteiten e.d. Voor meer informatie over het bestellen van (promotie- en webwinkel) materialen kun je terecht bij de secretaris.

Afstemming met de landelijke organisatie

Stem af met je regiocoördinator of mail naar Sandra Conijn (Thema eigenaar Fondsenwerving en dus aanspreekpunt voor de afdelingen): s.conijn@alzheimer-nederland.nl.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wet met betrekking tot privacybescherming. Volgens de wet is Alzheimer Nederland verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens, niet alleen door haar medewerkers, maar ook door de vrijwilligersorganisatie. De AVG brengt dus ook regels met zich mee voor de landelijke, regionale en collecte vrijwilligers. Omdat de wet behoorlijk complex is, proberen we je zo goed mogelijk te helpen om op een correcte en veilige manier met persoonsgegevens om te gaan.

Wat brengt de AVG allemaal met zich mee? De AVG stelt strenge eisen en randvoorwaarden aan de manier waarop wij persoonsgegevens opvragen, opslaan, beveiligen en doorgeven aan anderen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we:

  • Niet méér gegevens mogen vragen of opslaan dan we strikt genomen nodig hebben.
  • Geen persoonsgegevens van anderen zomaar mogen delen met andere mensen.
  • Persoonsgegevens alleen mogen gebruiken voor het doel waarvoor we toestemming gekregen hebben.
  • Persoonsgegevens veilig moeten opslaan, dus niet meer in Excel- of Word documenten op je eigen computer of privé e-mail, maar alleen in het nieuwe CRM (Nexios Vrijwilligers).
  • Persoonsgegevens niet zomaar via e-mail mogen versturen.

Op het Vrijwilligersplein kun je het privacy boekje downloaden voor:

Op de website van Alzheimer Nederland vind je onze privacyverklaring. Hier wordt uitgebreid toegelicht hoe Alzheimer Nederland omgaat met alle persoonsgegevens die we verwerken van vrijwilligers, donateurs, medewerkers en andere betrokkenen. www.alzheimer-nederland.nl/privacy

Toolkit

De Toolkit Fondsenwerving bevat alle materialen en voorbeelden die je nodig hebt voor het werven van fondsen binnen jouw regio. De digitale toolkit is aan te vragen via jouw regiocoördinator of secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl.

In de toolkit vind je o.a.

  • Richtlijnen fondsenwerving afdelingen
  • Richtlijnen voor samenwerking met bedrijven
  • Richtlijnen voor samenwerking met de farmaceutische industrie
  • Lokale en regionale subsidiefondsen
  • Formulier periodieke schenking