Plan van aanpak fondsenwerving

Jouw eigen motivatie

Bedenk wat je inspireert om je in te zetten voor de strijd tegen dementie en waarom je geld werft voor Alzheimer Nederland, je afdeling en specifieke project. Deze motivatie helpt je om anderen te overtuigen je afdeling te steunen. Met andere woorden: wat is jouw verhaal?

Stel je doelen vast

Bepaal hoeveel geld je wilt werven en voor welk regionaal project of regionale activiteit. Voorbeelden zijn:

 • een (nieuw) Alzheimer Café
 • een theatervoorstelling over dementie
 • een pr of voorlichtingscampagne
 • een jubileum
 • een symposium
 • een tentoonstelling
 • etc.

Maak een plan van aanpak en houd het vooral simpel. Zorg ervoor dat je plan eenvoudig is. Focus vooral op de punten die je aanspreken en belangrijk zijn voor jouw project of activiteit en stel dan duidelijke doelen. De volgende stappen kunnen je ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak.

Doelgroepen

Bepaal allereerst wie je gaat benaderen om geld te werven voor jouw project of activiteit.

Netwerk

Het werven van donateurs en sponsoren kan voor de meeste mensen eenvoudig en snel gaan via hun eigen, bestaande netwerk. Breng daarom eerst je netwerk in kaart. Begin bij de mensen die het dichtst bij je staan, bedrijven die je al kent of waar je werkt of clubs waarbij je aangesloten bent. Bijvoorbeeld de sportclub, kerk of vereniging. Via dit netwerk vind je mogelijk ingangen naar potentiële sponsors. Naast het werven van geld is het uiteraard ook mogelijk om te vragen om een sponsoring in natura, zoals:

 • gebruik van faciliteiten
 • inzet van mensen/personeel
 • publiciteit
 • netwerk
 • bloemen of koekjes bij de koffie voor het Alzheimer Café
 • etc.

Vergroot je netwerk door naar bijeenkomsten te gaan. Denk aan een bedrijvendag of een maatschappelijke beursvoer waar bedrijven en goede doelen aan elkaar gekoppeld worden.

Ga na wat je contactpersonen doen voor werk of in hun privétijd en wat ze voor je kunnen betekenen. Hebben ze producten of diensten die ze kunnen doneren? Maken ze deel uit van een organisatie, club of bedrijf waar we contact mee kunnen leggen?

Bedrijven en andere organisaties

Binnen en buiten je netwerk kun je diverse bedrijven benaderen. Denk bijvoorbeeld aan: vorige werk- of opdrachtgevers, serviceclubs, banken, businessclubs, vermogensfondsen, Rotaryclubs, vereniging van ondernemers (winkeliersvereniging), restaurants, onderwijsinstellingen en ondernemers in je buurt.

Verschillende vormen van fondsenwerving

We onderscheiden we de volgende vormen van fondsenwerving, waar je als afdeling mee aan de slag kunt gaan:

 • Sponsoring
 • Vermogensfondsen
 • Subsidies
 • Sponsoracties en evenementen
 • Donateurs
 • Collecte

Toolkit

De Toolkit Fondsenwerving bevat alle materialen en voorbeelden die je nodig hebt voor het werven van fondsen binnen jouw regio. De digitale toolkit is aan te vragen via jouw regiocoördinator of secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl.