Sponsoring

Sponsoring staat eigenlijk simpelweg voor zakendoen met bedrijven. Een sponsorend bedrijf investeert een bepaald bedrag, producten, diensten of menskracht en ontvangt daarvoor communicatieve tegenprestaties terug: meer naamsbekendheid, een sympathieke associatie, trotse en tevreden werknemers, productpromotie mogelijkheden, etc.

Door zakelijk goed te onderhandelen, is het mogelijk om goede afspraken te maken over de sponsoring van het betreffende project. Alle afspraken kunnen worden vastgelegd in een sponsorcontract.

Sponsoring kan het volgende met zich meebrengen:

 • Zakelijke samenwerking/partnership
 • Bedrijf geeft geld, goederen, diensten, communicatiekanalen, faciliteiten en eventueel menskracht
 • (Communicatieve) tegenprestaties
 • Wederzijds bevredigend en wederzijds vergelijkbare materiele waarde

Waarom wil iemand sponsoren?

De meeste lokale ondernemers zien sponsoring vooral als een goede investering, als uiting van goed burgerschap. Meestal is hier publiciteit in meegenomen. Ondernemers sponsoren vaak alleen een project als zij de vragende organisatie respecteren, de persoon vertrouwen en persoonlijk betrokken zijn bij het te realiseren project of goede doel. De ondernemer sponsort bijvoorbeeld de school waarop hij gezeten heeft, de culturele instelling waar hij een abonnement op heeft of waar een familielid creatief leider is. Lokale sponsors kun je in eerste instantie vinden door te kijken naar mogelijke persoonlijke motieven. Hoe sterker de persoonlijke relatie, hoe positiever de emotionele band, hoe meer kans op bijdragen in welke vorm dan ook: als sponsor, als donateur, als vrijwilliger.

Wie kun je benaderen?

Bekijk welke bedrijven de motivatie hebben om juist bij Alzheimer Nederland en jouw project of activiteit aan te sluiten. Begin met maken van een grove selectie, waarmee je gericht kunt zoeken naar passende partners. Stel daarna prioriteiten, wie ga je als eerste benaderen? Vergeet de kleinere bedrijven niet te benaderen. Een goed werkende mogelijkheid voor benadering is om ze een brief te sturen en na te bellen.

  Welke stappen kun je nemen?

  • Maakt een kort maar krachtig plan.  Hierin beschrijf je waarvoor je geld wilt aanvragen, wie je gaat benaderen, om welk bedrag het gaat en welke tegenprestaties er zijn.  Beschrijf hierin ook welke communicatiemiddelen je gaat inzetten, maak een planning (wie/wat/wanneer) en geef aan hoe je je relatiebeheer doet.
  • Zorg voor een duidelijk overzicht van de diverse adoptie- en sponsormogelijkheden.
  • Zorg voor een sponsorcontract.
  • En maak een document waarin je zowel Alzheimer Nederland als de afdeling beschrijft, als achtergrondinformatie voor de potentiële sponsor.

   Vergeet niet te bedanken

   Is het gelukt? Vier dan het succes samen! Bedank de sponsor, met een bedankbrief, een persoonlijke oorkonde, een berichtje aan de bezoekers van het café, een persberichtje en/of een bericht in de nieuwsbrief. Het is voor de sponsor heel fijn om zich gewaardeerd te voelen.

    Verderop vind je informatie over het benaderen van de pers.

    Toolkit

     De Toolkit Fondsenwerving bevat alle materialen en voorbeelden die je nodig hebt voor het werven van fondsen binnen jouw regio. De digitale toolkit is aan te vragen via jouw regiocoördinator of via secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl.

     In de toolkit vind je o.a.:

     • Voorbeeldbrief sponsor aanvraag
     • Activiteitenplan sponsoring
     • Informatie over Alzheimer Nederland en over de afdeling (als bijlage voor je sponsoraanvraag)
     • Voorbeeld overzicht adoptie- en sponsormogelijkheden
     • Voorbeeld sponsorcontract
     • Voorbeeld bedankbrief
     • Oorkonde