Subsidies

Naast het aanschrijven van vermogensfondsen is het ook mogelijk om in aanmerking te komen voor subsidie bijdragen. Bij een vermogensfonds dien je een aanvraag in voor een donatie. Subsidies worden verstrekt door overheidsinstellingen en aan de overheid verbonden instellingen.

Je kunt bijvoorbeeld een aanvraag indienen bij de provincie of de gemeente. Gemeentes hebben kleinschalige regelingen voor lokale activiteiten zoals vrijwilligerswerk. De bedragen zijn vaak niet heel hoog. Gangbaar is een subsidie van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s per jaar. Veel Alzheimer Cafés krijgen subsidie van één of meerdere gemeenten. Daarnaast zijn er vaak mogelijkheden voor subsidie voor andere activiteiten, al dan niet eenmalig.
Het is belangrijk gevestigd te zijn in de betreffende gemeente om de subsidie aan te kunnen vragen. Kijk op de website van jouw gemeente. Hier vind je informatie over het indienen van een aanvraag.

Gemeenten werken steeds vaker met E-herkenning. Dit is een gestandaardiseerd inlogsysteem, waarmee organisaties hun diensten veilig online toegankelijk kunnen maken. Op de website van de betreffende gemeente vind je hierover meer informatie.

Voor subsidieaanvragen die hoger zijn dan 5.000 euro, is een akkoord (en handtekening) nodig van de directie van Alzheimer Nederland. Neem hiervoor contact op met secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl en/of met jouw regiocoördinator.

Toolkit

De Toolkit Fondsenwerving bevat alle materialen en voorbeelden die je nodig hebt voor het werven van fondsen binnen jouw regio. De digitale toolkit is aan te vragen via jouw regiocoördinator of secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl.