Tegenprestaties fondsenwerving

In het algemeen geldt: hoe hoger de bijdrage, hoe groter de commitment van de gever en hoe vaker deze wil meepraten over de besteding van de gift. Kortom, hoe goed bedoeld de gift in de basis ook is, gevers verwachten vaak iets terug en mensen die veel geven zouden best weleens veel kunnen terugverwachten. Dit kunnen we zien als een kans. Door hen terug te geven wat ze verwachten, te vragen wat zij belangrijk vinden, hen weer nader te informeren en de weg open te houden voor nieuwe blijken van betrokkenheid: nieuwe giften of sponsorbedragen. Indien je gaat samenwerken met een organisatie, is het goed om een tegenprestatie te kunnen bieden.

Hieronder vind je voorbeelden van mogelijke tegenprestaties:

  • Logo vermelding op programma affiches en flyers.
  • Naamsvermelding bij media publicaties en op de website.
  • Informatiefolder van het bedrijf op de informatietafel.
  • Vrienden Oorkonde.
  • Voorlichting of training over dementie en/of dementievriendelijke gemeenschap (waar je normaal een (onkosten-)vergoeding voor vraagt).
  • Naamsvermelding tijdens de activiteit en op de sponsorlijst.
  • Naamsvermelding in het afdelingsblad of de nieuwsbrief. Hierin kun je zelfs betaalde advertenties van lokale of regionale partijen opnemen, als aanvullende bron van inkomsten.

Toolkit

De Toolkit Fondsenwerving bevat alle materialen en voorbeelden die je nodig hebt voor het werven van fondsen binnen jouw regio. De digitale toolkit is aan te vragen via jouw regiocoördinator of secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl.