Tips & succesfactoren

Op basis van de ervaringen van diverse afdelingen hebben wij voor jullie tips en succesfactoren op een rij gezet:

 • Zorg dat je regelmatig ‘door het beeld loopt’. Zichtbaarheid is een belangrijke succesfactor. Als mensen jouw organisatie kennen en ook weten dat je geld kunt gebruiken (en waarvoor), dan weten ze je te vinden.
 • Bied voorlichting en training aan. Goede kans dat er (op een later moment) een donatie komt.
 • Zet je de collectebus van de afdeling altijd op de informatiestand tijdens activiteiten, zodat mensen een vrijwillige bijdrage kunnen doen.
 • Vier een lustrum en/of andere activiteiten en laat deze sponsoren. Een voorbeeld is Wereld Alzheimer Dag, jaarlijks op 21 september. Denk ook aan een nieuw Alzheimer Café.
 • Laat je inspireren: kijk welke organisaties andere grote evenementen sponsoren en kijk of je deze kunt benaderen.
 • Zie fondsenwerven bij bedrijven als een zakelijke transactie, waar je trots op bent (en dus niet als ‘bedelen om geld’). Zij leveren een mooie waardevolle bijdrage in de strijd tegen dementie.
 • Maak het doel concreet en zorg dat de sponsor weet wat er met zijn investering wordt gedaan.
 • Wees open over welk bedrag (of goederen, kennis en kunde) je nodig hebt voor welk project of activiteit en waar dit bedrag naar overgemaakt kan worden.
 • Betrek je sponsors en donateurs. Rapporteer tussentijds en bedank achteraf (ook persoonlijk).
 • Wees stipt in het nakomen van werkafspraken met de sponsor en zorg voor een snelle en goede follow-up.
 • Indien je een afwijzing ontvangt, vraag dan wat de reden is. Leer hiervan voor een volgend sponsorverzoek.
 • Maak een plan op het gebied van relatiebeheer: wat ga je het komende jaar doen om je relaties tevreden te stellen.
 • Registreer alle relaties en sponsors in het CRM-systeem (Nexios voor vrijwilligers, beheerd door de secretaris van je afdeling)
 • Zorg dat tevreden sponsors hun goede ervaringen delen.
 • Focus op één-op-één communicatie, ook bij minder grote sponsors. Elke sponsor heeft recht op evenveel respect, aandacht en kwaliteit van wat je terug levert.
 • Bewaak ook de relatie zorgvuldig met bedrijven die nu niet sponsoren maar wel potentie hebben voor de toekomst.
 • Werf een PR-vrijwilliger die kan zorgen voor meer naamsbekendheid.
 • Maak gebruik van (gratis) publicatie in lokale en regionale media (storytelling/columns). Redactionele stukken zijn altijd gratis, alleen heb je geen garantie op plaatsing. Het kan helpen om een relatie op te bouwen met de redactie en te achterhalen wat zij graag willen plaatsen (zoek de win-win). Voor (betaalde) advertenties is vaak een goede-doelen-korting mogelijk.
 • Start een Vlog/blog op.
 • Stem goed intern af. Heeft een lokale belangenbehartiger bijvoorbeeld al contact met een gemeente, stem dan met die persoon af voordat je subsidie aanvraagt bij diezelfde gemeente.
 • Houd contact met collega-vrijwilligers en collega’s van het landelijk kantoor. Wissel kennis uit en brainstorm als dat nodig is. Werk samen voor een gezamenlijk verzoek/propositie. Maak bijvoorbeeld ook gebruik van de landelijke marketing- en communicatiecampagnes door hierop aan te haken.

Toolkit

De Toolkit Fondsenwerving bevat alle materialen en voorbeelden die je nodig hebt voor het werven van fondsen binnen jouw regio. De digitale toolkit is aan te vragen via jouw regiocoördinator of secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl.