Vermogensfondsen

(Vermogens)fondsen zijn zelfstandige organisaties die geld geven aan maatschappelijke doelen. Ze worden opgericht door particulieren, bedrijven of overheden en zijn vaak een reactie op gaten die vallen in ons maatschappelijk vangnet. Zij reserveren vermogen (vaak uit de beleggingsopbrengst) en ondersteunen daarmee goede doelen.
In principe kun je alleen aanvragen indienen als je een eenmalig of tijdelijk project hebt dat aansluit bij de statutaire doelstelling van het vermogensfonds.

Landelijk of regionaal?

Het landelijk kantoor in Amersfoort zal voor projecten en onderzoeken aanvragen indienen bij de landelijke (vermogens) fondsen en bedrijfsfondsen. Deze grotere projecten en onderzoeken sluiten het meest aan bij de statutaire doelstellingen van de landelijke fondsen. Vanuit jouw afdeling is het mogelijk en ook het meest kansrijk om bij lokale (vermogens) fondsen aanvragen in te dienen voor een lokaal project zoals het Alzheimer Café of andere promotionele activiteiten in de regio.

Waar vind je vermogensfondsen?

Er zijn diverse bronnen waar je uit kunt putten, zie hieronder enkele voorbeelden:

 

  • Nationale, regionale en plaatselijke media (zowel offline als online)
  • Fondsen voor ouderen: www.fondsenvoorouderen.nl  
  • Jaarverslagen en/of websites van gelijkgestemde organisaties

Mocht je hiermee aan de slag willen, neem dan contact op met jouw regiocoördinator, t.b.v. een goede afstemming en eventuele ondersteuning.

Toolkit

De Toolkit Fondsenwerving bevat alle materialen en voorbeelden die je nodig hebt voor het werven van fondsen binnen jouw regio. De digitale toolkit is aan te vragen via jouw regiocoördinator of secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl.

In de toolkit vind je o.a.

  • Uitgebreide informatie over Vermogensfondsen