Waarom fondsenwerving?

Als regionale afdeling ontvang je vanuit het landelijk kantoor een kaderbedrag voor jouw begroting en dus de projecten en activiteiten in de regio. Hoe meer je werft voor jouw regionale afdeling hoe meer kans je hebt om sneller activiteiten en/of projecten te bekostigen. Daarnaast maak je het op die manier mogelijk om iets extra’s te ondernemen. Wanneer je meer fondsen werft en daardoor minder extra geld opvraagt vanuit het landelijk kantoor kan het overige extra geld bijvoorbeeld besteed worden aan wetenschappelijk onderzoek.

Fondsenwerving is een breed begrip. Wij hebben het hier over alle mogelijke manieren om als afdeling eigen inkomsten te verwerven. Soms zijn deze inkomsten specifiek voor de afdeling bedoeld, soms voor de landelijke organisatie en soms is het een mix. Als landelijke organisatie denken wij graag met je mee en ondersteunen we je, indien wenselijk. Bovendien is het in sommige gevallen ook nuttig of zelfs nodig, om samen op te trekken.

Naast geld kan het ook gaan om goederen of om kennis & kunde. Als afdeling kun je hier je voordeel mee doen, bijvoorbeeld ten gunste van een (nieuw) Alzheimer Café, een activiteit tijdens Wereld Alzheimer Dag of een jubileum. Het benaderen van lokale organisaties en donateurs zal het meest kansrijk zijn, vanwege de lokale betrokkenheid.

Toolkit

De Toolkit Fondsenwerving bevat alle materialen en voorbeelden die je nodig hebt voor het werven van fondsen binnen jouw regio. De digitale toolkit is aan te vragen via jouw regiocoördinator of secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl.