Wijze van besteding

Voor elke afdeling wordt elk jaar een kaderbedrag gereserveerd. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van:

  • Het aantal mensen met dementie in de regio
  • Het aantal vrijwilligers en Alzheimer Cafés in het werkgebied van de afdeling
  • De realisatie van het activiteitenplan in de voorgaande twee jaren
  • De historisch gegroeide kaderbedragen

Elke afdeling stelt jaarlijks aan de hand van dit kaderbudget een activiteitenplan en begroting op met als uitgangspunt de beleidsambities van Alzheimer Nederland en de wensen en ontwikkelingen binnen de regio. Door fondsenwervende inspanningen kun je meer inkomsten genereren. Ontvangen giften kunnen gebruikt worden voor activiteiten binnen het jaarplan. Ongebruikt kaderbudget wordt ingezet voor onderzoeksdoeleinden en gaat niet mee naar volgend boekjaar. De bijdrage van Alzheimer Nederland wordt afhankelijk van de hoogte binnen een jaar in een aantal termijnen overgemaakt.

De huidige opties voor besteding, registratie en oormerken van het geworven geld zijn:

  • 100% naar de afdeling
  • 50% naar de afdeling en 50% naar AN landelijk
  • 100% naar AN

De gever kan aangeven welke optie zijn voorkeur heeft. Uiteraard kun je zelf een voorstel doen, maar uiteindelijk zal de gever bepalen. Het bestuurslid van de afdeling zal aangeven hoe de besteding geoormerkt moet worden.
Stem één en ander goed af met de gever en ook met de landelijke organisatie. Zorg dat voor alle betrokkenen duidelijk is waar het geld voor bedoeld is en zorg dat het juiste bankrekeningnummer en kenmerk wordt doorgegeven aan de gever. Dit voorkomt misverstanden achteraf.

Toolkit

De Toolkit Fondsenwerving bevat alle materialen en voorbeelden die je nodig hebt voor het werven van fondsen binnen jouw regio. De digitale toolkit is aan te vragen via jouw regiocoördinator of secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl.

In de toolkit vind je o.a.

  • Bestedingsplan