Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe Europese wet met betrekking tot privacybescherming. De AVG regelt het recht op eerlijke, veilige en betrouwbare gegevensverwerking van natuurlijke personen. Volgens de wet is Alzheimer Nederland verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens, niet alleen door haar medewerkers, maar ook door de vrijwilligersorganisatie. De AVG brengt dus ook regels met zich mee voor de landelijke, regionale en collecte vrijwilligers. Omdat de wet behoorlijk complex is, proberen we je zo goed mogelijk te helpen om op een correcte en veilige manier met persoonsgegevens om te gaan.