E-herkenning

Een eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren dat met eHerkenning.

 1. Een belangrijk verschil is dat DigiD wordt verstrekt door de overheid en eHerkenning door commerciële bedrijven.
 2. Diverse gemeenten maken gebruik van eHerkenning voor subsidieaanvragen.
 3. Als regionale afdeling moet je dit voor je afdeling zelf aanvragen.

Hoe werkt eHerkenning?

In essentie regelt eHerkenning de digitale herkenning (authenticatie) en controleert het de digitale bevoegdheid (autorisatie) van iemand die online een dienst wil afnemen. Zo krijgt deze persoon toegang tot de dienst. In principe is eHerkenning gewoon een toegangspoort waar wordt gecontroleerd of je daadwerkelijk bent wie je zegt dat je bent. Maar ook of je mag doen wat je wilt doen.

Voorbereiding op het gebruik van eHerkenning

Als je wilt inloggen bij een organisatie die eHerkenning gebruikt, dan heb je een eHerkenningsmiddel nodig. Dit is je persoonlijke inlogmiddel, bijvoorbeeld een gebruikersnaam-wachtwoordcombinatie, of een gebruikersnaam–wachtwoordcombinatie aangevuld met een extra code.

 1. eHerkenningsmiddelen zijn alleen verkrijgbaar bij erkende leveranciers.
  Op
  deze site vind je een vergelijking tussen de verschillende leveranciers, zowel qua kosten als qua gebruikerservaring (reviews).
 2. Er bestaan 5 soorten eHerkenningsmiddelen die zijn gebaseerd op een bepaald niveau van betrouwbaarheid. Per eHerkenningsmiddel verschilt de inlogmethode.
 3. Let op! De overheid gaat in 2020 betrouwbaarheidsniveau EH3 als norm voorschrijven. EH1 en EH2 zullen op termijn verdwijnen. Steeds meer dienstverleners verhogen nu al het vereiste betrouwbaarheidsniveau naar niveau EH3.

Hoe vraag je een eHerkenning aan?

De bestuurder van Alzheimer Nederland vraagt de E-erkenning aan met de penningmeester als uitvoerder. Om deze aanvraag te doen is het nodig dat je onderstaande stappen doorloopt en invult op het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier vind je op de website van de gekozen leverancier.

 1. Kies het benodigde betrouwbaarheidsniveau. Dit moet bekend zijn bij de organisatie waar je subsidie aanvraagt.
 2. Kies de duur van de overeenkomst. Houd hierbij rekening met de duur van het penningmeesterschap.
 3. Vul gegevens van de penningmeester in (naam, adres, geboortedatum, adres, postcode, telefoonnummer, XXXX@alzheimervrijwilligers.nl – mail adres)
 4. Geef aan voor welke gemeente je de machtiging aanvraagt (1 aanvraag kan voor meerdere gemeenten geldig zijn).
 5. Je wordt verzocht de aanvraag te betalen, bijvoorbeeld via Ideal.
 6. Mail het ingevulde formulier naar m.botan@alzheimer-nederland.nl.
 7. Op het kantoor van Alzheimer Nederland wordt het aanvraag formulier ingevuld, ondertekend en opgestuurd met uittreksel van de Kamer van Koophandel en copy identiteitsbewijs van de bestuurder.
 8. Zodra de aanvraag behandeld is, ontvangt de penningmeester bericht van de aanbieder met de benodigde inloggegevens én de nota (die reeds voldaan is).

NB: De verwerking van de aanvraag duurt 3-4 weken!

Raadpleeg  de financiële  administratie of je regiocoördinator voor eventuele aanvullende vragen.