E-herkenning

Een eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren dat met eHerkenning. Een belangrijk verschil is dat DigiD wordt verstrekt door de overheid en eHerkenning door commerciële bedrijven. Diverse gemeenten maken gebruik eHerkenning voor subsidieaanvragen. Als regionale afdeling moet u dit voor uw afdeling aanvragen.

Hoe werkt eHerkenning?

In essentie regelt eHerkenning de digitale herkenning (authenticatie) en controleert het de digitale bevoegdheid (autorisatie) van iemand die online een dienst wil afnemen. Zo krijgen zij toegang tot de dienst. In principe is eHerkenning gewoon een toegangspoort waar wordt gecontroleerd of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent. Maar ook of u mag doen wat u wilt doen.

Inloggen met eHerkenning

Als u wilt inloggen bij een organisatie die eHerkenning gebruikt, dan heeft u een eHerkenningsmiddel nodig. Dit is uw persoonlijke inlogmiddel, bijvoorbeeld een gebruikersnaam-wachtwoordcombinatie of een gebruikersnaam–wachtwoordcombinatie dat is aangevuld met een extra code. Er bestaan 5 soorten eHerkenningsmiddel, die zijn gebaseerd op een bepaald niveau van betrouwbaarheid. Per eHerkenningsmiddel verschilt ook de inlogmethode. eHerkenningsmiddelen zijn alleen verkrijgbaar bij erkende leveranciers.

Hoe vraag je een e-Herkenning aan

De bestuurder van Alzheimer Nederland vraagt de E-erkenning aan met de penningmeester als uitvoerder. Om deze aanvraag te doen is het nodig dat je onderstaande stappen doorloopt en invult op het aanvraag formulier.

  1. De aanbieder waar je de e-erkenning wilt aanvragen. Op dit moment is er nog weinig ervaring met aanbieders en is het lastig een advies te geven welke aanbieder het beste of goedkoopste is. https://www.eherkenning.nl/inloggen-meteherkenning/leveranciers/leveranciersoverzicht/.
  2. Betrouwbaarheidsniveau (moet bekend zijn bij plaats waar je subsidie aanvraagt)
  3. De duur van de overeenkomst, hierbij moet je rekening houden met de duur van jou penningmeester schap.
  4. Gegevens van de penningmeester (naam, adres, geboortedatum, adres, postcode, telefoonnummer, emailadres)
  5. Voor welke gemeente wilt je de machtiging aanvragen (één aanvraag kan voor meerdere gemeenten geldig zijn)
  6. Mail het formulier vervolgens naar h.assendorp@alzheimer-nederland.nl
  7. Op kantoor wordt het aanvraag formulier ingevuld, ondertekend en opgestuurd met uittreksel van KvK en copy identiteitsbewijs bestuurder.
  8. Zodra de aanvraag behandeld is ontvangt de penningmeester bericht van de aanbieder met de benodigde inloggegevens. En ook de nota.

Let op!

De verwerking van de aanvraag duurt 3-4 weken! Meer informatie is na te lezen op de website over e-herkenning. Met vragen kunt u ook terecht bij de regiocoördinator.

Bekijk ook:

Gebruik bankrekening

Lees verder

Vrijwilligerswerk & belasting

Lees verder

Collecteprotocol

Lees verder