Overzicht belangrijke data & financiële cyclus

Onderstaand vind je alle belangrijke data voor regionale afdelingen door het jaar, overzichtelijk op een rijtje.

 

Taak

Door

Deadline

Vasstellen van het totale budget van de regionale afdelingen

Raad van Toezicht / Management Team

30 september

Voorlopige kaderbrief t.b.v. nieuwe boekjaar en akkoord halfjaarcijfers (afgelopen jaar)

Versturen van de kaderbrief met daarin:

  • de hoogte van het voorlopige kaderbudget;
  • reactie op de halfjaarcijfers.

Financieel format en activiteitenplan beschikbaar op het Vrijwilligersplein.

Manager Belangenbehartiging en regionale hulp

 

 

Regiocoördinatoren, Financiële administratie en secretariaat Afdelingen

1 november

Insturen activiteitenplan en begroting nieuwe boekjaar aan de regiocoördinator

Penningmeester/ secretaris

31 december

Vaststellen van het voorgaande boekjaar in de bestuursvergadering

Bestuur afdeling

1 – 31 januari

Beoordelen activiteitenplan en begroting van het nieuwe jaar. Teamleider adviseren over de hoogte van de kaderbedragen / budgetten

Regiocoördinator

1 – 31 januari

Uiterste datum insturen van financieel format (realisatie) voorgaande jaar, incl. het door het Dagelijks bestuur ondertekende samenvattings-voorblad, aan de regiocoördinator

Penningmeester

31 januari

Regiocoördinator bespreekt de voorgaande jaar cijfers met de Financiële administratie

Regiocoördinator/ Financiële administratie

28 februari

Vaststellingsbrief budget en activiteitenplan afdelingen

  • bevestiging definitieve kaderbedrag
  • reactie en bevestiging jaarcijfers voorgaande jaar
  • Manager Belangenbehartiging en regionale hulp
Manager Belangenbehartiging en regionale hulp

1 maart

Insturen halfjaarlijkse afrekening halfjaarcijfers aan regiocoördinator

Penningmeester

31 juli

Regiocoördinator bespreekt de halfjaarcijfers met de Financiële administratie

Regiocoördinator / Financiële administratie

30 september