Vrijwilligerswerk en de belasting

Alzheimer Nederland hanteert de volgende definitie van vrijwilligerswerk: “Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht, voor anderen of de samenleving kosteloos en onbaatzuchtig wordt verricht”. Voor het vrijwilligerswerk ontvangen vrijwilligers dus geen geldelijke vergoeding, wel worden daadwerkelijk gemaakte onkosten vergoed. Ontvang je als vrijwilliger in één kalenderjaar meer dan € 1800,- aan onkostenvergoeding dan vermeldt je deze vergoeding op je aangifteformulier inkomstenbelasting. Over deze vergoeding ben je geen inkomstenbelasting verschuldigd. Je dient met onderliggende bewijsstukken te kunnen aantonen dat de kosten daadwerkelijk gemaakt zijn ten behoeve van het vrijwilligerswerk.

Voor meer informatie kun je ook terecht op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl