Archivering afdelingsstukken

De secretaris beheert het afdelingsarchief. Alleen stukken of documenten die de afdeling zelf heeft gemaakt moeten (digitaal) gearchiveerd worden. Verslagen, vergaderstukken, het activiteitenplan, de begroting en andere financiële stukken archiveer je het makkelijkst op jaartal en datum. Ingekomen stukken kun je een postnummer geven en onder het overzicht van ingekomen post archiveren. Een voorbeeld van een postlijst. Stukken van de afdelingen dienen zeven jaar bewaard te worden.

Stukken die je ontvangt van Alzheimer Nederland hebben een nummer en worden op het landelijk bureau gearchiveerd. Belangrijke brieven zijn de kaderbrief en de brief met het toegekende jaarbedrag.

Let op!

Archiveer geen documenten op je privé computer maar gebruik altijd OneDrive, in verband met de privacy wetgeving. Maak per jaar een archiefmap in je afdelings OneDrive.