Het Adoptieproject

In Nederland hebben maar liefst 290.000 mensen dementie. Naar verwachting is dat aantal in 2040 opgelopen tot meer dan een half miljoen. Bijna iedereen krijgt in zijn leven een keer te maken met dementie, ook kinderen. Op dementie rust nog vaak een taboe. De persoon met dementie en de omgeving ervaren vaak gevoelens van schaamte en vinden het moeilijk om erover te praten. Voor een ouder of grootouder kan het moeilijk zijn om de ziekte uit te leggen aan zijn of haar (klein)kinderen. Daarom heeft Alzheimer Centrum Limburg in samenwerking met Alzheimer Nederland het ‘Adoptieproject: Jong adopteert Oud’ ontwikkeld.

Download de brochure

  Op bezoek

  In dit Adoptieproject gaan basisschoolleerlingen van groep 7 en/ of 8 in kleine groepjes op bezoek bij mensen met dementie in een zorginstelling. Daar maken ze een praatje, spelen ze spelletjes met de bewoners, lezen ze de krant voor of gaan ze samen eten. Kinderen maken op een laagdrempelige manier kennis met dementie en leren over de ziekte. Voor mensen met dementie is het een manier om in contact te blijven met de maatschappij en helpt het tegen eenzaamheid.

   Hoe werkt het?

   Een vrijwilliger van Alzheimer Nederland legt het contact tussen de basisschool en een (nabijgelegen) zorginstelling. Om de kinderen voor te bereiden op het bezoek geeft de vrijwilliger eerst een voorlichting over dementie op school. Daarna gaan de kinderen in kleine groepjes op bezoek bij de mensen met dementie. In overleg tussen de basisschool en de zorginstelling wordt afgestemd hoe vaak een bezoek plaatsvindt, welke activiteiten er gedaan worden en hoe de begeleiding geregeld is. Activiteiten worden zoveel mogelijk aangepast aan ieders wensen. Zo kunnen leerlingen ook naar een dagbestedingslocatie komen, of kunnen er enkele grotere bezoeken met de gehele klas gepland worden.

   De tijdsinspanning verschilt van een eenmalige middag tot wekelijks een paar uurtjes onder lestijd, afhankelijk van de wensen van de school en de zorginstelling. Er is veel mogelijk waarbij het uitgangspunt is om het Adoptieproject jaarlijks samen voort te zetten.

    Infographic

    Om scholen en zorginstellingen te enthousiasmeren kun je ook de infographic online verspreiden. Infographic laten afdrukken? Er is ook een bestand dat zo naar de drukker kan

    Download online bestand Download drukbestand

    Waarom meedoen aan het Adoptieproject?

    Voor basisscholen:

    • Kinderen komen steeds meer in aanraking met dementie. Door het Adoptieproject leren ze omgaan met mensen met dementie en hierover te praten thuis en op school.
    • Het Adoptieproject sluit aan op het idee van ‘actief burgerschap’.
    • Kinderen worden gemotiveerd om zich in te zetten voor hun medemens.

    Voor zorginstellingen:

    • Het Adoptieproject wil het sociaal isolement van mensen met dementie doorbreken. Het is prachtig om te zien hoe mensen met dementie opleven als de kinderen op bezoek komen.
    • De ouderen worden bovendien gestimuleerd tot interactie en het actief deelnemen aan activiteiten

    Samenwerking

    Het Adoptieproject is een samenwerking tussen Alzheimer Nederland en Alzheimer Centrum Limburg en wordt gesteund door het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van de overheid, om de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland te doorbreken.

    Download de brochure