Het Adoptieproject

Verbinding tussen jong en oud

In het Adoptieproject worden verschillende generaties en leefwerelden bij elkaar gebracht: basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 én ouderen met dementie die in een verpleeghuis wonen. Eerst krijgen de leerlingen voorlichting over dementie door een vrijwilliger van Alzheimer Nederland. Vervolgens gaan zij (meerdere keren) op bezoek bij ouderen met dementie, steeds in kleine groepjes. Daar maken ze een praatje, spelen ze met hen een spelletje, lezen ze de krant voor, maken ze een wandeling of gaan ze samen eten. Er is veel mogelijk; activiteiten worden zoveel mogelijk aangepast aan ieders wensen. Zo kunnen leerlingen ook naar een dagbestedingslocatie komen, of kunnen er enkele grotere bezoeken met de gehele klas gepland worden.

 

Het Adoptieproject beoogt:

 1. Het taboe rondom dementie te doorbreken
  Voor veel mensen is dementie een moeilijk onderwerp om over te praten. Vaak wordt dit veroorzaakt door gevoelens van schaamte, maar ook doordat er sprake is van te weinig begrip en kennis over dementie. Wanneer kinderen meedoen aan dit project en erover gaan praten, bereiken we ook hun ouders en andere mensen in hun directe omgeving.
   
 2. kinderen te leren de wereld van de medemens met dementie te begrijpen
  Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze willen graag weten wat er aan de hand is bij een ziekte als dementie. Goede voorlichting is belangrijk, want mensen met dementie kunnen ze vaker tegenkomen, bijvoorbeeld in de supermarkt of op straat. Bovendien worden mensen met dementie beter geholpen als de maatschappij weet wat de ziekte inhoudt en welke ondersteuning nodig is. Zo draagt dit project ook bij aan het creëren van een dementievriendelijke samenleving.
   
 3. het sociaal isolement van mensen met dementie te doorbreken
  Ouderen met dementie kampen vaak met eenzaamheid. Hun motivatie om aan activiteiten deel te nemen, neemt vaak af. Door het spelen van een spelletje of het maken van een praatje voelen zij zich vaak al veel minder eenzaam. Op die manier kunnen zij even hun beperkingen en eventuele angsten vergeten en voelen ze dat ze erbij horen. 

Het Adoptieproject nu en straks

Ook het Adoptieproject heeft door corona grotendeels moeten pauzeren. Zodra het weer (meer) mogelijk is, zullen de gastlessen hervat worden, eventueel in aangepaste vorm (bijvoorbeeld online). Ook activiteiten voor en met ouderen zullen weer opgepakt worden – indien nodig op gepaste afstand. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van kaarten, knutselen voor een afdeling en opnemen van filmpjes. Ondanks de beperkingen, zullen we steeds kijken naar wat er wél mogelijk is. En dat is best veel!

Sinds de start in 2018 doen een aantal scholen en zorginstellingen mee aan het Adoptieproject.  In Limburg is men begonnen en op dit moment wordt het project uitgebreid naar de andere provincies.

Aan de slag als Voorlichter Adoptieproject

Ben je geïnspireerd geraakt en wil je ook als voorlichter aan de slag? Als Voorlichter Adoptieproject ga je op zoek naar geïnteresseerde scholen en zorginstellingen in jouw regio. Beide partijen breng je met elkaar in contact en samen maken jullie afspraken over de precieze invulling van de bezoekjes. Voordat deze bezoekjes starten verzorg je een gastles over dementie in de klas. Je ontvangt hierbij ondersteuning vanuit Alzheimer Nederland en/of het ACL (Alzheimer Centrum Limburg).

Heb je interesse of wil je meer informatie? Laat het weten via
secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl. Alvorens te kunnen starten als Voorlichter Adoptieproject, volg je eerst een (online) training. Deze wordt meerdere keren per jaar aangeboden via het Vrijwilligersplein, waar je je direct kunt inschrijven. Na het volgen van deze training ontvang je de benodigde materialen, zodat je met het project aan de slag kunt. 

Download de folder

Het Adoptieproject is in 2004 gestart door het Alzheimer Centrum Limburg (ACL), een samenwerkingsverband tussen Maastricht UMC+ en Universiteit Maastricht. In 2018 is het project door Alzheimer Nederland als mede-eigenaar omarmd. Het ACL is ‘hoofdeigenaar’ van het Adoptieproject. De uitvoering ligt vooral bij Alzheimer Nederland. Beide partijen zijn verantwoordelijk en bieden ondersteuning bij de uitvoering van het project. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het ACL via adoptieproject@maastrichtuniversity.nl en met Alzheimer Nederland via secretariaatafdelingen@alzheimer-nederland.nl

Download de folder