Opzet nieuw Alzheimer Café of Alzheimer Trefpunt

Leven met dementie is niet makkelijk. Niet voor de patiënt en niet voor de omgeving. Daarom bestaat het Alzheimer Café (of Alzheimer Trefpunt als de naam Café te beladen is). Tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten krijgen mensen met dementie, mantelzorgers en hulpverleners de gelegenheid om ervaringen en informatie uit te wisselen. Alzheimer Cafés worden door het hele land georganiseerd.

Een Alzheimer Café wordt altijd opgezet door een regionale afdeling van Alzheimer Nederland in samenwerking met het landelijk bureau. Heb je ook interesse in het opzetten van een Alzheimer Café, Theehuis of Trefpunt?  Neem dan contact op met jouw regiocoördinator.